ติดในส่วนเปิด tag
top of page
New M5L Web3.png

Digital Transformation

Is your Organization ready for the change?

young-asian-businesswoman-beautiful-char

ปัญหาเรื่องคนลาออก
   ภาระงานตกอยู่ที่พนักงานที่รับช่วงต่อ
   องค์กรสูญเสียทรัพยากรที่มีความเชียวชาญ
   ส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัท
   ความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน

ปัญหาเรื่องขั้นตอนการทำงาน
   วิธีการทำงานซับซ้อน
   ผลลัพท์ของงานไม่แม่นยำ
   การสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างพนักงาน  
   ความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน
   ไม่ทำตามปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน

ปัญหาเรื่องข้อมูล
   ข้อมูลสูญหาย
   ข้อมูลไม่อัพเดท
   ข้อมูลไม่ครบถ้วน
   ข้อมูลซ้ำ

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
   ค่าเสียโอกาส
   ค่าความเสี่ยง
   ค่าเสียเวลา
   มูลค่าที่สูญเสียไปจากความไม่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการปัญหา
  MAC-5 Legacy
  Zoho Workdrive
  Zoho Project
  Zoho CRM
  Zoho Form
  Zoho Desk

Zoho ตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณด้วยโซลูชั่นไหนบ้าง?
Human Capital Management

  • Recruitment Form (Integration to CRM)

  • Candidates Quality Auto-Evaluation

  • Recruitment Process Automation

  • Job Role Profile Management

  • Welfare Management

  • Remuneration Management

  • Admonition Management

  • Reports & Dashboard
     

bottom of page