ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Add ons 

ตัวช่วยในการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว
ปรับให้อัตโนมัติยิ่งขึ้น !

young-happy-smiling-woman-holding-laptop.png

Development Item หรือ DI ซึ่งสามารถซื้อแล้วใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์

ไม่กระทบกับการทำงานของโปรแกรมพื้นฐาน โดยเป็นการระบุเลขเฉพาะสำหรับงานพัฒนาแต่ละเรื่อง

ให้มีขอบเขตงานจำกัดที่สุด แต่ให้มีความต่อเนื่อง และครอบคลุมข้อกำหนดหนึ่งๆ ให้ชัดเจน

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้หลายๆ DI แต่ละบริษัทสามารถเลือกใช้ DI ที่ต่างกันได้ 

รูป Feature-05_edited.png

คัดลอกเอกสาร “ข้ามประเภทใบสำคัญ” ให้อัตโนมัติ
ด้วย Feature Copy & Convert Voucher

  • ช่วยลดขั้นตอน ลดจำนวนคน และลดเวลาในการทำงานได้กว่า 80%

  • ระบบทำการบันทึกสร้างเอกสารให้โดยไม่ต้องลงมือทำเอง ก่อนทำการตรวจสอบปรับเนื้อหาก่อนทำการอนุมัติ

  • เพื่อนำไปใช้ต่อได้สามารถคัดลอกเอกสารข้ามประเภทใบสำคัญได้ถึง 11 ประเภท

Untitled-1.png

Project Budgeting
การกำหนดงบประมาณโครงการ

การกำหนดโครงสร้างผังงบประมาณโครงการมี 3 ระดับ
1. ระดับโครงการ   
2. หัวข้อแผน   
3. รายการควบคุม
การตั้งแผนงบประมาณโครงการจะใช้รหัสส่วนขยายเป็นรหัสหลัก แทนรหัสงบประมาโดยใช้ Template Project Budgeting ดังนั้น งบประมาณเดียวกันจะใช้รหัสส่วนขยายเดียวกันทุกรายการ

Untitled-2.png

Mass Approve Vouchers

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอนุมัติใบสำคัญได้แบบกลุ่มหรือการอนุมัติใบสำคัญได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบภายในครั้งเดียว โดยสามารถอนุมัติได้สูงสุดถึง 10,000 ใบ/ครั้ง เมื่อใช้ DI เสริม และสามารถอนุมัติได้ 500 ใบ/ครั้ง ในงานมาตรฐานของโปรแกรม MAC-5 Legacy

์Nurturing_Upgrade.png

eXtension Mobile And Allowance
ตัวช่วยสำหรับผู้บริหารสำหรับการจัดการใบสำคัญ

มีผู้รับผิดชอบในคำสั่ง “อนุมัติเกินวงเงิน”

  • มีระบบแจ้งเตือนหากมีคำขอให้ “อนุมัติเกินวงเงิน” ผ่านบนแอพพลิเคชั่น XMA

  • ในรายงานทุกประเภท สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบละเอียด และแบบสรุป

  • สามารถสร้าง Dashboard ได้ในรายงานทุกประเภท ยกเว้นรายงานสินค้าคงเหลือ

Main Page Feature-22.png

สามารถแนบไฟล์ต่าง ๆ ได้

ไม่จํากัดประเภท ไม่จํากัดจํานวน

(แต่ขนาดไม่ควรเกิน 1 MB)

ในทุกรหัสข้อมูล และในทุกใบสําคัญ!!

bottom of page