ติดในส่วนเปิด tag
top of page
New M5L Web5.png
1-04.png

ธุรกิจ "อาหารและเครื่องดื่ม"

FOOD & BEVERAGE

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจร้านอาหาร หรือผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปิดกว้างการเชื่อมต่อ เพื่อการทำงานระหว่างหน้าบ้านและหลังบ้านที่สมบูรณ์ที่สุด

Plain credit card.gif

รับเชื่อมต่อกับหลากหลายระบบ

  • เชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบสมาชิก หรือระบบ CRM ได้อย่างยืดหยุ่น

  • เพิ่มส่วนหัก ส่วนเพิ่ม ส่วนลดได้หลากหลายรายการ เพื่อให้รับข้อมูลจากระบบขายหน้าร้านได้อย่างเพียงพอ

  • รองรับสินค้าที่มีหน่วยนับที่ซื้อและขายเป็นคนละหน่วย ทำการทอนหน่วยให้อัตโนมัติ

บริหารสินค้าและคลัง

  • สร้างสูตรการผลิต (Bill of Material) สำหรับสูตรอาหาร ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจที่มีครัวกลางสำหรับผลิตอาหาร

  • บริหารสินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือ shelf life ที่สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ควบคุมและบริหารการเบิกและโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังของสาขา

Supermarket workers.gif
Data report.gif

รายงานที่มากกว่า

  • ประวัติการซื้อวัตถุดิบต่างๆ จากผู้ขายแต่ละราย เปรียบเทียบราคาและส่วนลด

  • รายงานด้านการขายเพิ่มเติมจากระบบขายหน้าร้านและวิเคราะห์ได้ลึกขึ้น

  • รายงานกำไรขาดทุนรายสาขา

bottom of page