ติดในส่วนเปิด tag
top of page
Job-Board-Icon-Programmer-(C#).png

Finance and Accounting Unit

ตำแหน่ง

FA

พนักงานการเงิน

วันที่ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (หยุดตามวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 - 17:30 น.

สถานที่ทำงาน : CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 27- 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
- ทัศนคติบวก ไหวพริบดี สามารถคิดเชิงต่อยอดได้ดี มีความคิดเป็นระบบ
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้
- สามารถใช้ระบบ Software ได้
- มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ (EQ)

หน้าที่

1. ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
2. ติดตามลูกหนี้ ให้ชำระตามกำหนดเวลา
3. จัดเก็บภาษีขายจากใบกำกับภาษี
4. ทำค่า Commission ให้กับส่วนงาน Sales
5. จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ

ติดต่อฝ่ายบุคคลได้ที่

02-515-0600 ต่อ 814
หรือ 087-719-4287

คุณเปตอง

bottom of page