ติดในส่วนเปิด tag
top of page
New M5L Web5.png
1-02.png

MANUFACTURING

ธุรกิจ "การผลิต"

ระบบ MRP - Manufacturing
ตัวช่วยบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบในการผลิต

 • รับรู้ต้นทุนสินค้าระหว่างผลิต ทบรวมไปสู่ขั้นตอนผลิตขั้นต่อ ๆ ไป พิสูจน์ต้นทุนได้ และเพิ่มค่าโสหุ้ยได้

 • มีระบบเสริมที่ทำหน้าที่บริหารวัตถุดิบเพื่อการผลิต กันจองสินค้าสำเร็จรูป กันสินค้าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต

 • ระบบเสริมนี้ยังสามารถออกใบขอซื้อวัตถุดิบให้ตามจำนวนขาดไป โดยดูจากสูตร BOM และจำนวนที่ต้องผลิตเพิ่ม

 • ระบบเสริมยังช่วยเสนอว่าสามารถสั่งซื้อจาก vendor รายใดได้บ้าง เป็นการชงงานให้ฝ่ายจัดซื้ออย่างมีที่มาที่ไป
  ทำให้กล้าอนุมัติดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องออกเอกสารเองด้วย เพราะระบบสร้างเอกสารที่ต้องทำในขั้นตอนออกมาให้เลย

 • ลดงานของฝ่ายวางแผนจัดซื้อไปอย่างมาก ดูรายงานจากที่เดียว ไม่ต้องไปเก็บตัวเลขจากหลายแหล่ง

 • สามารถกำหนดปรับสูตร BOM ของสินค้าให้มีปริมาณ หรือวัตถุดิบที่ต่างจากแม่สูตร ตามเครื่องจักรที่จะใช้ผลิตได้

 • ฝ่ายขายสามารถติดตามความก้าวหน้ารายลูกค้าได้เองตลอดเวลา ลดเวลาสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพให้ ระบบงานภายในอย่างมาก

 • ฝ่ายคุมแผนการผลิต ฝ่ายคุมคุณภาพการส่งสินค้าสามารถบริหารงานได้จากรายงานในระบบตัวเลข ข้อมูลเชื่อถือได้ เพราะมาจากการอนุมัติเอกสารในขบวนการขอซื้อเข้าสู่แผนผลิต จนจบการผลิต

Feature นี้เหมาะกับธุรกิจอะไร ?

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจผลิต "เหล็ก"

steel-01.png
 • รองรับหน่วยนับขนานสินค้ากลุ่มเหล็กทุกชนิด เช่น เหล็กแผ่นเหล็กเส้น, เหล็กต้นท่อน, เหล็กม้วนคู่กับน้ำหนักได้ตามลักษณะสินค้า

 • มีรายงานพิเศษเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2 หน่วยนับคู่กัน ในระบบสินค้าคงคลัง และระบบวิเคราะห์การซื้อและขาย

 • มีรายงานเฉพาะที่แสดงปริมาณ ราคา ต้นทุนของหน่วยนับหลักและหน่วยนับขนาน ให้ทุกระบบมากกว่า 30 รายงาน

 • รายงานพิเศษที่แสดงทุกหน่วยนับที่เกี่ยวข้อง แสดงราคาต่อหน่วยตามหน่วยนับที่ซื้อขาย

 • ช่วยให้สามารถบริหารตรวจสอบปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือได้หลายมุมมองโดยใช้หน่วนนับเป็นสำคัญ

 • มีข้นตอนบันทึกการแปรสภาพสินค้า จากแผ่นเป็นชิ้นเล็กขนาดตามคำสั่งของลูกค้า สามารถใส่ค่าใช้จ่ายเพิ่มต่องาน เพื่อให้เป็นต้นทุนเพิ่มตามจริงได้โดยง่าย

 • เก็บเศษซากเหล็ก แยกออกมาเป็นปริมาณ และมูลค่า
  ที่สามารถขายต่อไปได้

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจผลิต "ไม้"

 • ช่วยลดเวลาในการทำงานที่มีการควบคุมหน่วยนับหลักเป็นท่อน เป็นชิ้น ขนานกับน้ำหนักหรือหน่วยนับปริมาตรอื่น ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ต่างจากการทำสต๊อกสินค้าทั่วไป

 • ใส่สูตรแปรรูปแบบไม้ เพื่อให้โปรแกรมทอนต้นทุนและปริมาณแปรรูปตามขนาดให้ได้

 • รับรู้ต้นทุนของไม้แปรรูปแต่ละขนาดได้ทันที

 • เพื่อให้คล่องตัวในการคิดราคาซื้อขาย ไม่ว่าจะเอาน้ำหนักหรือชิ้นมาใช้คิดราคา ช่วยทอนราคากลับไปมาให้อัตโนมัติ

 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งได้โดยตรง

 • สามารถรับรู้เศษไม้ เศษขี้เลื่อย แยกออกมา เป็นปริมาณและมูลค่า ที่สามารถขายหรือนำไปใช้ต่อไปได้

 • รายงานพิเศษแสดงทุกหน่วยนับที่เกี่ยวข้อง แสดงราคาต่อหน่วยตามหน่วยนับที่ซื้อขายและแปรรูป

 • ช่วยให้สามารถบริหารตรวจสอบปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นท่อน มูลค่าเป็นหน่วยนับอื่นคู่กันไปได้

steel-02.png

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจผลิต "พลาสติก"

steel-03.png
 • ตอบโจทย์ธุรกิจผลิต "สินค้าทั่วไป"

 • รองรับสูตรวัตถุดิบจำนวนมากแต่ละขั้นตอน

 • การจัดสินค้าขายเป็นชุดได้อย่างอิสระ

 • มีได้ถึง 5 หน่วยนับ ที่ใช้ในการผลิต แยกจากการขายได้

 • ตั้งค่าและแจ้งเตือนเมื่อปริมาณแตะจุดต่ำสุด

 • มีขั้นตอนผลิตได้ ทั้งแบบใช้สูตร BOM โอนไปเป็น
  ต้นทุนWIP และแบบมีขั้นตอนแปรสภาพสินค้าไปเรื่อย ๆ
  จนจบขั้นตอนผลิต 

 • ตรวจสอบได้ทันที่จากใบสั่งขาย ว่ามีสินค้าเพียงพอแค่ไหน และสามารถสั่งไปสร้างใบขอซื้อได้ทันที

 • สามารถใช้งานร่วมกับระบบวางแผนวัตถุดิบในการผลิตได้เพื่อสั่งกันจองสินค้า และสร้างเอกสารขอซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต (อ่านเพิ่มเติมเรื่อง MRP)

 • มีขั้นตอนรับเข้าแล้วโยกย้ายสินค้าไปตามขั้นตอน QC

 • ของเสียระหว่างการผลิต เอาไป re-cycle หรือไปผลิตใหม่ได้

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจผลิต "เคมีภัณฑ์"

 • สินค้าสามารถรับรู้วันหมดอายุ สินค้าเป็น Batch/Lot ทั้งขาเข้าและออก ต้นทุนเฉพาะตาม Batch/Lot ที่เบิก

 • สามารถเลือกได้ว่าจะระบุเองตามจริง หรือจะให้โปรแกรมดึงมาวางให้

 • สินค้าผลิต สามารถตั้งสูตรการผลิตได้ลึกมากถึง 8 ระดับ

 • มีขั้นตอนรับเข้าแล้วโยกย้ายสินค้าไปตามขั้นตอน QC

 • ของเสียระหว่างการผลิต เอาไป re-cycle หรือไปผลิตใหม่ได้และรับรู้ต้นทุนไปด้วย

 • สามารถจับตุ้นทุน และจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตได้

steel.png

ธุรกิจผลิต แปรรูป หรือรับจ้างผลิตของ

steel-05.png
 • สินค้าที่มาจากการผลิต สามารถกำหนดสูตร
  Bill of Materials (BOM) ได้ลึกมากถึง 8 ระดับ

 • ระบบช่วยแยกแยะสินค้า เพื่อใช้ในการผลิตออกจาก สินค้าซื้อมาขายไป ส่งผลให้ทำงานง่ายในทุกส่วนงาน สินค้าไม่ปนกัน

 • สร้างคลังได้ไม่จำกัด มีประเภทคลังที่ช่วยบริหารประเภทและสถานะสินค้าให้ ช่วยให้ได้รายงานปริมาณคงเหลือตามประเภทสินค้าและคลังได้รวดเร็วแม่นยำ

bottom of page