ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม “การบริหารค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า”Landed Cost Management ตัวช่วยในจัดการค่าใช้จ่ายเพิ่มต่าง ๆ ในการนำเข้าเพื่อกระจายเป็นต้นทุนสินค้า ตอบโจทย์การบริหารต้นทุนของธุรกิจนําเข้า-ส่งออกให้ครบถ้วนยิ่งกว่าเดิม! โดยสามารถตั้งหัวข้อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้มากถึง 10 ประเภท สามารถระบุ

ได้เป็นทั้งเงินไทยและเงินสกุลต่างประเทศแตกต่างกันไปได้ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายได้แม่นยำและครบถ้วนกว่าเดิม มีระดับฟีเจอร์ให้เลือกตามต้องการ!คุณสมบัติของ Landed Coust Management


Option 1 (1 ใบขนต่อ 1 ใบสำคัญซื้อ)

  • บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม และกระจายเข้าไปเป็นต้นทุนให้กับใบสำคัญด้านซื้อซึ่ง ได้แก่ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ซื้อ ใบซื้อสด

  • สามารถตั้งชื่อประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เองในการตั้งค่าระบบ

Option 2 (1 ใบขนต่อหลายใบสำคัญซื้อ)

  • บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม และกระจายเข้าไปเป็นต้นทุนให้กับใบสำคัญด้านซื้อทีละหลายๆ ใบ ได้แก่ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ซื้อ ใบซื้อสด

  • สามารถเลือกใบสำคัญด้านซื้อทีละหลายๆ ใบในหน้าแสดงรายการใบสำคัญด้านซื้อ (Listing) และทำการกระจายค่าใช้จ่ายในแต่ละหัวข้อเข้าไปเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของสินค้าในทุกใบได้

Option 3 (รายงานแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเข้า)

  • รายงานพิเศษใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดโดยเฉพาะ ทำหน้าที่แสดงต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างๆ อย่างละเอียดทั้ง 10 ประเภท แสดงเป็นเงินสกุลหลัก และต่างประเทศ โอนออก Excel ได้อย่างง่ายๆ留言


bottom of page