ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม "ระบบควบคุมงบประมาณ"การบันทึกงบประมาณโครงการ เป็นการบันทึกข้อมูลด้านซื้อและด้านขาย โดยโปรแกรมจะตรวจ ทุกรายการในการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งขาย, ใบแจ้งหนี้ซื้อ/แจ้งหนี้ขาย และใบซื้อสด/ขายสด ว่ามียอดเท่าใดเมื่อเทียบกับงบประมาณ โปรแกรมจะไม่ตรวจรายการด้านบัญชี แต่จะนำข้อมูลไปคำนวณต่อในรายงานเท่านั้น!คุณสมบัติของ Budget Control Systemระบบพิเศษสำหรับการบริหารงบประมาณโครงการแบบขั้นสูง โดยครอบคลุมทั้งระบบซื้อ-ขาย และรวมถึงบัญชี!

  • คุมงบประมาณได้ลึกถึง 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับโครงการ และงานย่อยๆ ใต้โครงการ

  • สะดวกกว่าด้วยการคัดลอกรายละเอียดทุกอย่างของโครงการหนึ่งไปเป็นโครงการใหม่ได้

  • มาพร้อมรายงานงบประมาณที่ครบถ้วนและวิเคราะห์ได้ละเอียด

  • ทำงานต่อได้สบายด้วยการส่งข้อมูลทุกอย่างออกเป็น Excel


ระบบควบคุมงบประมาณ นั้นเหมาะสมกับธุรกิจดังนี้

  • ธุรกิจบริการ ที่มีการวางงบประมาณต่อรายลูกค้าไว้

  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีการตั้งงบประมาณต่อโปรเจ็ค

  • ธุรกิจผลิต ที่ต้องการคุมต้นทุนของการซื้อวัตถุดิบไม่ให้เกินงบประมาณ

  • หรือธุรกิจใหญ่ที่มีการวางงบประมาณรายปี และจำเป็นต้องเห็นความเคลื่อนไหวและยอดงบคงเหลือตลอดเวลา


Kommentare


bottom of page