ติดในส่วนเปิด tag
top of page

7 เหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้ ERP ในการบริหารธุรกิจ

องค์กรของคุณกำลังมองหาวิธีที่ทำให้ทีมการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอยู่ใช่ไหม? ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในปัจจุบันผสานรวมฟังก์ชันทางการเงินและการดำเนินงานที่จำเป็นอย่างอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกมากมายจากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมถึงบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินเดือน และการรายงานทางการเงิน ระบบ ERP สมัยใหม่ยังช่วยในเรื่องสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการจัดซื้อ การผลิต การจัดจำหน่าย และการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ


การทำความเข้าใจคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ERP ที่สำคัญทำให้เห็นชัดว่าทำไมซอฟต์แวร์นี้มีบทบาทสำคัญ ต่อไปนี้เป็นความสามารถและเหตุผลในการเปลี่ยนมาใช้โซลูชัน ERP ที่ควรพิจารณา

คำจำกัดความของการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

การวางแผนทรัพยากรองค์กร หมายถึง ซอฟต์แวร์ ERP ที่องค์กรใช้เพื่อจัดการกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน เช่น การบัญชี การจัดซื้อ การจัดการโครงการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทาน ระบบ ERP ที่สมบูรณ์ยังรวมถึงการจัดการประสิทธิภาพองค์กร ช่วยวางแผน จัดทำงบประมาณ คาดการณ์ และรายงานผลลัพธ์ทางการเงิน


ระบบ ERP เชื่อมโยงการดำเนินงานทางธุรกิจจำนวนมากเข้าด้วยกันและเปิดใช้งานการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างกระบวนการเหล่านั้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่ใช้ร่วมกันขององค์กรจากหลายแหล่ง ระบบ ERP จะขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และให้ความสมบูรณ์ของข้อมูล ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการธุรกิจนับพันรายทุกขนาดและในทุกอุตสาหกรรม 


มูลค่าทางธุรกิจของ ERP


ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ข้อมูลและกระบวนการขององค์กรรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ERP ธุรกิจต่าง ๆ จึงสามารถจัดแผนกที่แยกจากกันและปรับปรุงเวิร์คโฟลว์ได้ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ตัวอย่างผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการใช้ ERP ได้แก่


  • ปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจากข้อมูลเรียลไทม์

  • ลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • การทำงานร่วมกันได้รับการปรับปรุง

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์ผู้ใช้ทั่วไปในฟังก์ชันทางธุรกิจมากมาย

  • โครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ Back office system ไปจนถึง front office system 

  • อัตราการยอมรับของผู้ใช้ที่สูงขึ้น

  • ลดความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลและการควบคุมทางการเงิน


7 เหตุผลในการเปลี่ยนมาใช้โซลูชัน ERP


#1 ความเป็นไปได้ในการทำนายและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ERP ช่วยให้องค์กรสามารถทำนายและวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลที่เป็นระบบ


#2 เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและบริการอื่น ๆ

ERP สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มและบริการอื่น ๆ (Digital ecosystem) ที่สนับสนุนการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ เช่น การเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ในคลาวด์, การใช้ API, และการเชื่อมโยงกับโมบายแอปพลิเคชัน


#3 เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การค้นหาแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่เสริมโมดูลซอฟต์แวร์ ERP เดิม ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและปรับปรุงกระบวนทัศน์ผู้ใช้ได้ทันที สิ่งเหล่านี้มีระบบเสริมที่มอบความสามารถและมูลค่าทางธุรกิจในทันทีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการดำเนินงานขององค์กร


#4 เพิ่มความน่าเชื่อถือในข้อมูล 

การใช้ ERP ช่วยในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทุกระบบในรูปแบบที่เป็นระบบ ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น


#5 การหาต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วย ERP

ERP ช่วยในการติดตามค่าใช้จ่ายทุกระบบและแผนก ทำให้สามารถรับทราบและประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจากระบบต่าง ๆ ในองค์กรช่วยในการแบ่งระบบทางการเงินเพื่อทำให้ทุกแผนกและทีมงานสามารถรับผิดชอบความเกี่ยวข้องกับการเงินได้ โดยมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามลำดับชั้นของพนักงาน.


#6 ทรัพยากรด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ผู้ให้บริการ ERP, MRP โซลูชันระบบคลาวด์ มีทีมงานในการตรวจสอบเชิงรุกและติดตามปัญหาด้านความปลอดภัยและภัยคุกคามบนระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง


#7 ดึงดูด Talent 

ทำงานในบริษัทที่มีระบบ ERP ไม่เพียงเพียงทำให้พวก talent รู้สึกได้เปิดประสบการณ์ทางเทคโนโลยีป, แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาและเรียนรู้ talent รู้ดีว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดความรู้และทักษะในงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะบริษัทที่ใช้ระบบ ERP มักเป็นบริษัทที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับในวงกว้าง 


ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ องค์กรต่าง ๆ จึงสามารถปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ซอฟต์แวร์ ERP พัฒนาขึ้น กระบวนการที่เคยต้องมีการแทรกแซงด้วยมนุษย์กลายเป็นแบบอัตโนมัติ 


ติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ erp หรือ MRP สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com


ที่มาข้อมูล: https://www.oracle.com/th/erp/what-is-erp/


Comments


bottom of page