ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม "eXtension Mobile and Allowance"eXtension Mobile and Allowance

คือ ระบบเสริมการทํางานในโปรแกรม MAC-5 Legacy ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ เพราะสามารถช่วยให้ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เช่น การอนุมัติวงเงิน, อนุมัติเกินวงเงินในส่วน ใบสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้ซื้อ, ใบแจ้งหนี้ขาย และสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานผ่านแดชบอร์ด ซึ่ง XMA สามารถ ใช้ผ่านระบบปฏิบัติการได้ทั้ง iOS และ Android โดยดาวน์โหลดได้แล้วผ่าน App Store และ Play storeคุณสมบัติหลักของ XMA

ตามลําดับของผู้อนุมัติใบสําคัญ

XMA ตัวช่วยควบคุมวงเงินของผู้ใช้งาน ในการอนุมัติใบสําคัญด้าน ซื้อ-ขาย ในโปรแกรม MAC-5 Legacy โดยสามารถกําหนดผู้อนุมัติได้ถึง 3 ระดับ หรือกําหนดเป็นกลุ่มตามส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทได้ เพื่อควบคุมวงเงินในการ ซื้อ-ขายสินค้า ของผู้ใช้งาน แต่ละราย ผ่านขั้นตอน “Apr.Request” เพื่อส่งไปให้ผู้ใช้งานในระดับสูงกว่าเป็นผู้อนุมัติใบสําคัญรายงาน และ Dashboard บน XMA Mobile

สามารถเรียกดูได้ทั้งหมด 3 รายการดังนี้ระบบเสริม XMA สามารถแสดงข้อมูลรายงาน และ Dashboard ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์พกพา Mobile และ Tablet สามารถเลือกใช้งาน ผ่าน Mobile Application หรือ Website โดยใช้แสดงข้อมูลด้านซื้อ ด้านขาย และเปรียบเทียบด้าน ซื้อ-ขาย แบบรายละเอียด-แบบสรุปแดชบอร์ด (Dashboard)การแสดงรายงานในหน้า Dashboard โดยข้อมูลรายงานจะแสดงเป็นกราฟ และแบบสรุปเป็นรายการรวมทั้งหมดเป็นจํานวน 12 รายงาน เมื่อผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลลงรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ระบบ XMA จะทําการแจ้งเตือนในใบสําคัญที่บันทึกจากในโปรแกรม MAC-5 Legacy ที่มีสถานะรอการอนุมัติจากผู้บริหารหรือผู้ที่มีสิทธิ์ มายังระบบ XMA Mobile Applicationความคิดเห็น


bottom of page