ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ!เมื่อสิ้นสุดการทำงานทุกๆปี บริษัทจะต้องมีการจัดทำงบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจทางค้า และนำงบการเงินเป็นส่วนประกอบในการยื่นแบบให้กับทางกรมสรรพากร

การปิดงบการเงินเป็นเหมือนการสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น


ปิดงบการเงิน คืออะไร?

รายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี นำมารายงานข้อมูลการเงินขององค์กรเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้


งบการเงินประกอบด้วย

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

  1. รวบรวมรายรับ-รายจ่าย ข้อมมูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้

  2. รายงานเอกสารสำหรับผู้ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  3. จัดทำ Statement สำหรับการเดินบัญชีในแต่ละเดือน

  4. รวบรวมข้อมูล เอกสารครบแล้วจึงไปให้นักบัญชีตรวจสอบ

  5. จัดกเก็บและตรวจสอบงบการเงินให้เรียบร้อย เตรียมส่งให้หน่วยงานรัฐ


ลดขั้นตอน ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ได้ด้วย MAC-5 Legacy ERP

ระบบ ERP จัดการบัญชี พัฒนาโดย "MAC-5 Legacy" มีฟีเจอร์ครบสำหรับบริษัท ที่อยากปิดงบการเงิน เพียงไม่กี่คลิก โดยที่ระบบจะจัดการให้อัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทำหลายขั้นตอน

ทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แสดงผลรายงาน สถานะของลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องจ้างนักบัญชีภายนอก สามารถลดต้นทุนได้มากมาย สามารถปิดงบเองได้ด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลรั่วไหล หรือการโดนโกงอีกต่อไป


ประโยชน์ของรายงานปิดงบการเงิน

  1. ใช้รายงานในการตรวจสอบกำไร-ขาดทุน ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถปรับแบบแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น

  2. ตรวจสอบความโปร่งใสในกิจการหรือ บริษัท เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทีมงานและผู้ถือหุ้น

  3. ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำรายงาน เช่น วิเคราะห์ยอดขาย วิเคราะห์สินทรัพย์ และทรัพย์สิน ไปจนถึงการแบ่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

การปิดงบถือเป็นสิ่งที่จะต้องได้พบเจอสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อส่งรายงานให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น บางกิจการอาจทำรายงานปิดงบบัญชีทุกๆ 3 เดือน ตามแต่ความสะดวกเพื่อตรวจสอบการลงทุน


ซึ่งถ้าบริษัทที่ใช้ระบบ ERP ในการจัดการบัญชี มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระเบียบ จะช่วยให้ย่นระยะเวลาการปิดงบการเงินได้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนทำกำไรให้บริษัทมากขึ้นอีกด้วย!


ติดต่อฝ่ายขาย

โทร : 085-113-4674/ 02-515-0600 (ต่อ 723)

Comments


bottom of page