ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ใช้งานแบบ On-Cloud หรือ On-Premise ดีกว่ากัน?On-Cloud คือ ระบบ Server คือการวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ Server ที่อยู่บน Cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการแบ่งปัน และเชื่อมต่อข้อมูล อีกทั้งการลงทุนค่อนข้างต่ำ ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนในการซื้อ Hardware หรือ Software เอง ซึ่งในส่วนนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแล Hardware และ Upgrade ซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยผู้ใช้งานต้องทำการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้


On-Premise คือ การที่ติดตั้ง หรือ วางระบบ Server ไว้ภายในองค์กร

คือการแชร์ข้อมูลจากส่วนกลางของ Server พนักงานทุกแผนกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ผ่าน Server ในองค์กร ซึ่งการใช้ระบบแบบ On-Premise จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังต้องทำการติดตั้ง Hardware, Software บำรุงรักษา หรือ Upgrade ระบบเอง เพื่อให้ระบบ server สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น


หัวข้อ

On-Premise

On-Cloud

การลงทุน

เป็นการลงทุนสร้าง Software & Hardware เป็นของตัวเอง

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการติดตั้งตอนต้น

สามารถเลือกจ่ายเท่าที่ใช้หรือจำเป็นได้ ทั้ง Software และ Hardware โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง

บุคลากรในการดูแลระบบ

จำเป็นต้องมีบุคลากรในแต่ละด้าน เช่น Data Admin, Data Security เพื่อคอยดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน

ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมาก เพราะระบบ Cloud มีการ Monitor และการแจ้งให้ให้แบบอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

​มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดูแลระบบ เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าเครื่องปรับอากาศ

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เทคโนโลยี

เป็นไปตามลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อ ณ ตอนต้นเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และมีเครื่องมีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

การบำรุงรักษา

มีต้นทุนในการดูแลรักษา ตามรอบหรือสัญญา เช่น ทุก ๆ 5 ปี

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ

บำรุงรักษา

ความยืดหยุ่น

เป็นไปตาม Spec หรือ ลิขสิทธิ์ที่ได้จัดซื้ไว้ตั้งแต่แรก

ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของฐานข้อมูล และ Spec ของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

การเข้าถึงระบบ

เข้าถึงได้ตามรูปแบบที่ตั้งค่า

เข้าถึงได้จากทุกแห่ง

ความปลอดภัย

บริหารความปลอดภัยตามการออกแบบของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบ

มีเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยบริหารความปลอดภัยอัตโนมัติ และมีการแจ้งเตือนหากพบสิ่งผิดปกติ


ซึ่งในยุคก่อน จะนิยมลงทุนระบบ IT แบบ On-Premise มากกว่า เพราะระบบ Cloud ยังไม่เป็นที่นิยม

ทำให้องค์กรที่จะมี Data Center หรือ ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพได้ จะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่

เพราะการลงทุนด้านระบบ IT ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องมือ แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านบุคลากร อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data ที่มีข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมาก และมีอัตราการขยายตัวเป็นเท่าตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเพิ่ม-ลด ขนาดของระบบ IT จะต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนแบบ On-Premise มักจะมีการคำนวณ Spec แบบหลวมๆ มี Buffer เอาไว้เพื่อสำรองการใช้งาน ก่อให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินความเป็นจริง หลายองค์กรจึงเปลี่ยนมาลงทุนใน Cloud และมีอัตราการใช้ Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่ๆ แต่องค์กรขนาดเล็กเอง ก็สามารถเข้าถึงบริการของ Cloud และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยได้ เลือกได้ตาม Spec ที่ต้องการ และปรับ-ลด ได้ตลอดเวลา


สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Phone : 02-515-0600 ต่อ 711 ถึง 723

Mobile : 085-1134-674


หากต้องการให้ให้ทางเราติดต่อกลับ

留言


bottom of page