ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP + INET e-Tax


Webinar ครั้งนี้เพื่อกระตุ้นความเข้าใจ และประโยชน์จาก e-Tax


e-Tax Webinar วันที่ 10/10/66 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด กับพันธมิตร INet ร่วมกันจัด Webinar เพื่อชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Tax ไปจนถึงสรรพากร


Comments


bottom of page