ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Promotion ช่วยลูกค้าขึ้นงาน ตลอดปี 2566 !



เราเล็งเห็นว่าช่วงขึ้นงานโปรแกรมใหม่ อาจต้องช่วยกันทำงานมากกว่าสิทธิที่ได้ซื้อไว้ เราจึงออก

”โปรช่วยขึ้นงาน“ เพิ่มสิทธิผู้ใช้งานชั่วคราว เป็นเวลา 3 เดือน

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ User 5 สิทธิขึ้นไป รับเพิ่มอีก 2 สิทธิ 10 สิทธิขึ้นไป รับเพิ่มอีก 3 สิทธิ 20 สิทธิขึ้นไป รับเพิ่มอีก 5 สิทธิ

เงื่อนไข

- สิทธิใช้ฟรีชั่วคราว 3 เดือน

- สามารถใช้ภายใน 1 ปีแรก นับตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรม

- เลือกช่วงเวลาเองได้ แต่ต้องต่อเนื่องกัน 3 เดือน

- ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้งาน 5 วัน เพื่อรับสิทธิ

- สำหรับ 1 CAC

- สำหรับลูกค้าใหม่ในปี 2566 ทุกราย


bottom of page