ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Promotion ลูกค้าใหม่ ฟรี! DI “Dash Board”เป็น DI ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะให้รายงานที่มีประโยชน์ทางการเงินมากมาย เป็นกราฟที่ดูเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่ถูกดึงจากหลายๆรายงานในโปรแกรมมารวมเป็นรายงานที่สรุป เปรียบเทียบกันง่ายๆ และเตือนผู้ทำงานให้เข้าไปอนุมติเอกสารด้วย

เงื่อนไข

- สำหรับลูกค้าใหม่ในปี 2566 ทุกรายที่ซื้อมากกว่า 4 สิทธิขึ้นไป

- ให้ใช้ฟรีตลอดปีแรก ได้ 1 บริษัท

- ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น DI ตัวอื่นได้
bottom of page