ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Business Transformation คืออะไร

Business Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมผ่านรายได้ที่มากขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น


ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมุ่งเน้นไปที่วิธีการทำงานใหม่ ความสามารถใหม่ และเทคโนโลยีใหม่คือหนทางการก้าวไปข้างหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด ประเภทของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาใช้ digital transformation เพื่อให้ธุรกิจที่กำลังมองหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้เรียนรู้พื้นฐานอย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ Business Transformation  คือ กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ จุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ผู้คน หรือ digital transformation เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น


มีเหตุผลหลายประการที่ธุรกิจอาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ยนแปลงภายในตลาด กำไร ผลประกอบการต่ำ การควบรวมกิจการ หรืออาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร เช่น เมื่อมีการรวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ หรืออาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เฉพาะ เช่น ไอที ทรัพยากรบุคคล หรือการเงิน 


ประเภทการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ


การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมี 3 ประเภทหลัก คือ

 • การดำเนินงาน – การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานดีขึ้น เร็วขึ้น หรือถูกลง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

 • การเปลี่ยนแปลงหลัก  - การก้าวไปสู่วิธีการดำเนินงานที่แตกต่างจากพื้นฐาน

 • เชิงกลยุทธ์  - การเปลี่ยนแก่นของบริษัทไปสู่จุดมุ่งเน้นใหม่


ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้


 • การบูรณาการหลังการซื้อกิจการ

 • ต้นทุน

 • ERP และการใช้งานระบบ

 • ศูนย์บริการร่วม (IT, การเงิน, HR, การจัดซื้อ)

 • การจ้างงานจากภายนอก, การจ้างบุคคลภายนอก

 • การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

 • การกำหนดมาตรฐานสากลของกระบวนการ


ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ


ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ Business Transformation  คือ สิ่งที่คงที่ สภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเทคโนโลยีที่พลิกโฉมกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบเดิม ๆ และปฏิวัติความคาดหวังของพนักงานและผู้บริโภค ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจต่าง ๆ จึงมองหาหนทางที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


ปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้า ธุรกิจต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของตน และคิดให้แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปยังระบบบนคลาวด์หรือการทำให้กระบวนการบางอย่างเป็นแบบอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด “เราสามารถทำอะไรที่แตกต่างออกไปซึ่งจะทำให้ลูกค้าของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง”

 • การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ หากไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร พนักงานอาจถูกกระตุ้นให้ค้นหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการประเมินกระบวนการและการลบกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือทีม หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่

 • การลดต้นทุน ความจำเป็นในการประหยัดต้นทุนอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วน 

 • การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ เมื่อองค์กรที่มีแนวทางและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมารวมกันย่อมมีความซับซ้อน สินทรัพย์และกิจกรรมจำเป็นต้องถูกรวมเข้าด้วยกัน เช่น ระบบไอที ฟังก์ชันทางการเงิน สถานที่ การขายและการตลาด

 • ความเป็นผู้นำทางธุรกิจใหม่ ทีมผู้นำใหม่อาจต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับวิธีการทำงานที่เหมาะสม หรือใช้กลยุทธ์หรือเป้าหมายใหม่ที่ผู้นำต้องการให้ธุรกิจมุ่งเน้น

 • ความพึงพอใจของลูกค้าต่ำ หากลูกค้าปัจจุบันไม่พึงพอใจและอัตราการรักษาลูกค้าต่ำ องค์กรอาจพยายามระบุวิธีในการปรับตัวธุรกิจของตน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

 • ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอาจได้รับแรงผลักดันจากความต้องการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อการตอบสนอง ความเร็ว หรือการปรับแต่ง เป็นต้น

 • บรรยากาศทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศทางการเมือง นโยบายหรือกฎระเบียบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อาจทำให้เกิดความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร


โดยส่วนใหญ่ แรงผลักดันสำหรับองค์กรที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงคือความต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรที่มากขึ้น หากบริษัทของคุณต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไอที สามารถติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ erp หรือ mrp เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล: https://bie-executive.com


Comments


bottom of page