ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ใช้งานบน Cloud ของเรา
ใน Microzoft Azure

เรามีกลุ่ม Resource ของเราเอง ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มฐานข้อมูล และกลุ่มคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) โดยเราจะทำการ Instant กลุ่ม VM ขึ้นมาหลายๆ กลุ่มสำหรับลูกค้าหลายๆ ราย เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้าสามารถเลือกว่าต้องการใช้ VM ที่แชร์กับลูกค้ารายอื่นๆ หรือต้องการ VM ส่วนตัวขององค์กรเท่านั้น ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อ Resource ที่มีขนาดใหญ่สำหรับ VM เพราะมีการแยก SQL Server ออกมาเป็น Service ข้างนอก ทำให้ลูกค้า สามารถเลือกซื้อ VM ขนาดเล็กตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องเผื่อ Resources สำหรับการประมวลผลของ SQL Server ไม่มีปัญหาเรื่องความเร็วของ Server ไม่ว่าจะซื้อ VM ขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็จะได้ความเร็วในการประมวลผลฐานข้อมูลสูงสุดเท่ากัน

portrait-young-businesswoman-holding-tablet-sitting-meeting-room_preview_rev_1_edited.png

หากลูกค้ามีการเช่าใช้ Cloud อยู่แล้ว

สามารถเปิดใช้ VM บน Cloud ของตนเองได้ แล้วเชื่อมต่อเข้ามาใน SQL Server ของเรา โดยทางทีมงานสามารถให้บริการนี้ได้ โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของ DTU หรือปริมาณของข้อมูลที่มีการวิ่งออก

Cloud hosting.gif
Memory storage.gif

ใช้ระบบ ERP บน Cloud ของลูกค้าเองทั้งหมด

หากลูกค้ามีการเช่าใช้ Cloud ของตนเองอยู่แล้วสามารถใช้งาน MAC-5 Legacy บน VM และ SQL Server ของตนเอง โดยจัดสรร resource ตามที่จำเป็นได้เอง

ใช้งานบน VM ที่มีการติดตั้ง SQL Server

ติดตั้ง SQL Server ภายใน VM แล้วใช้งานจาก VM ทางเราจะไม่แนะนำวิธีนี้ เพราะจะทำให้ต้องใช้ Resource ของ VM เกินความจำเป็น และทำให้ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ Azure สูงขึ้นเป็น 2 เท่ากว่าวิธีอื่น

Cloud sync.gif

ใช้งานระบบ ERP บนอะไรดีกว่ากัน On-Cloud หรือ On-Premise ?

hh.png
bottom of page