ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Training Class

สำหรับผู้ใช้งาน MAC-5 Legacy เท่านั้น

พฤษภาคม 2567
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9:00
ฝ่ายบัญชี: LINK MI TO GL บันทึกต้นทุนส่วนเพิ่ม และปิดบัญชีต้นทุน
+2 อื่นๆ
+3 อื่นๆ
22
23
24
25
26
27
28
9:00
การปรับแต่งแบบฟอร์มและการแต่งรายงาน
+3 อื่นๆ
+4 อื่นๆ
29
30
31
1
2
3
4
9:00
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานโปรแกรม MAC-5 Legacy
+3 อื่นๆ
+4 อื่นๆ
5
6
7
8
9
bottom of page