ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Training Class

สำหรับผู้ใช้งาน MAC-5 Legacy เท่านั้น

ธันวาคม 2566
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9:00
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานโปรแกรม MAC-5 Legacy
+1 more
+2 more
13
14
15
16
17
18
19
9:00
ฝ่ายขาย: การบันทึกใบสั่งขาย
+3 more
+4 more
20
21
22
23
24
25
26
9:00
ฝ่ายบัญชี: ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ และระบบภาษี
+3 more
+4 more
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
bottom of page