ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Training Class

สำหรับผู้ใช้งาน MAC-5 Legacy เท่านั้น

มิถุนายน 2566
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
9:00
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานโปรแกรม MAC-5 Legacy
+3 more
7
8
9
10
11
12
13
9:00
ฝ่ายขาย: การบันทึกใบสั่งขาย
+3 more
14
15
16
17
18
19
20
9:00
ฝ่ายบัญชี: ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ และระบบภาษี
+3 more
21
22
23
24
25
26
27
9:00
ฝ่ายบัญชี: รายงานแยกประเภทและแต่งหน้างบการเงิน
+2 more
28
29
30
1
2
3
4
9:00
ฝ่ายจัดซื้อ: การบันทึกใบสั่งซื้อ
+3 more
5
6
7
8
9
bottom of page