ติดในส่วนเปิด tag
top of page
logo_DP2019-03.png

ดับเบิ้ลไพน์ หรือ "ต้นสนคู่"

เป็นผู้สร้างแนวคิดการทำบัญชีเชิงลึก เน้นผลวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายมุมมองคล้าย BI (Business Intelligence) จริงจังเรื่องต้นทุนสินค้า และโครงการตอบสนองข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายในของทุกส่วนงาน

ถูกต้องตามหลักการบัญชีไทย และวิธีตรวจสอบของกรมสรรพากร ด้วยราคาที่คุ้มค่ามากต่อประสิทธิภาพของโปรแกรม

บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ เกิดขึ้นจากผู้ก่อตั้ง 2 ท่านคือ ดร. เศวตนันท์ และคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์
ส่วนผสมของโปรแกรมเมอร์และนักบัญชีที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมบัญชีตัวเล็กๆ ในปี 1990
ในชื่อ “MAC” ย่อมาจาก Management Accounting และ Costing


โดยมีคอนเซ็ปท์พื้นฐาน คือการทำบัญชีให้มีประโยชน์ต่อการบริหารมากที่สุด
และได้มีการต่อยอดไปตั้งแต่ MAC-1 จนถึง MAC-5 Legacy ในปัจจุบัน

22040427_DP_Business Profile-06_edited.png
22040427_DP_Business Profile-05.png
22040427_DP_Business Profile-04.png

คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร

ดร. เศวตนันท์ ประยูรรัตน์
รองประธานกรรมการบริหาร

คุณก่อการ ประยูรรัตน์
กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ปัจจุบัน

2018

2015

2014

2013

2012

2006-2009

2002

2000

1995

1991

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมเป็น Web Base และ Mobile Application ชื่อ XMA ที่ช่วยให้การเข้าถึงรายงาน แดชบอร์ด และอนุมัติเอกสารทุกประเภทในระบบซื้อ-ขาย ได้ทุกที่ทุกเวลารองรับทั้ง ISO และ Android

 

 


พัฒนาโปรแกรม MAC-5 ให้ทันสมัยทั้งหน้าตาและความสามารถพร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวผ่านข้อจำกัดเดิมในชื่อ “MAC-5 Legacy”พร้อมทั้ง พัฒนาแอพพลิเคชั่น MIA สำหรับการเชื่อมต่อ MAC-5 เข้ากับระบบอื่นๆ เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

 


เปิดตัวบริการใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากับเเพ็คเกจ AM Plus และพัฒนาโปรแกรมบัญชี Mac-5 ไปสู่เวอร์ชั่น On-Cloud

 


DPineSuite ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2014 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร ในส่วนของระบบ SM (Strategic Management) และ HC (Human Capital Management)

 

 


พัฒนาระบบ CRM และ E-office ที่ชื่อว่า “MacServe” ขึ้นเพื่อใช้รองรับการทำงานภายในองค์กร แต่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โปรแกรมนี้ไม่สามารถรองรับงานได้เพียงพอ จึงมีการนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

 


เริ่มผลิตโปรแกรม DPineSuite นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกบทบาทของกิจกรรม ประกอบไปด้วย 28 ระบบย่อย

 


ผลิตโปรแกรม MAC-5 Enterprise โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต้นทุน ที่รองรับการบริหารจัดการทางบัญชี และวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกและให้ความสำคัญในเรื่อง “ต้นทุน”

 


ผลิตโปรแกรม MAC-4 Professional เป็นโปรแกรมบัญชีของคนไทยที่มีศักยภาพสูง มีเสถียรภาพ และง่ายสะดวกต่อการใช้งานสูงสุด ชิ้นงานหนึ่งในตลาดโปรแกรมประเทศไทย

 

 


ผลิตโปรแกรม MAC-3 for Windows เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปครบวงจรระบบแรกของประเทศไทยที่ทำงานระบบ Microsoft Windows อย่างแท้จริง

 


ผลิตโปรแกรม MAC-2 เป็นโปรแกรมบัญชีเชิง วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเพื่อการบริหาร รองรับทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษเป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองการบริหารระบบบัญชีได้อย่างดี

 

 


ผลิตโปรแกรมบัญชีเชิงวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ชื่อว่า MAC (Management Accounting Costing) พร้อมทั้ง ก่อตั้งบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปครบวงจร โดย ดร.เศวตนันท์ และ คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ เป็นผู้ที่มี ความชำนาญพิเศษ ด้านการเขียนโปรแกรม และด้านวิชาการทางบัญชี

11Nov_DP_facebookcover-3.png

ค่านิยมหลักของดับเบิ้ลไพน์ที่กำหนดไว้เดิม คือ DPINES
(Delighted customer, Proactive teamwork, Integrity, Innovation, Evolve, Smart and graceful)


Core Values

บวก

เป็นผู้ที่คิดบวกอยู่เสมอ การแสดงออกทางกิริยาและวาจาสุภาพ มีวุฒิภาวะ ต้องการ
พัฒนาวิธีคิดและทัศนคติตนเองอยู่เสมอ กล้าแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำผู้อื่น
อยากช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
ช่วยเหลือผลักดันให้ผู้อื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ร่วมสร้างพลังบวก
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในทุกที่ทุกโอกาส

ตรง

ตรงไปตรงมา พูดตรงทำตรง พูดจริงทำจริง กล้าให้ความคิดเห็นและ
กล้าคุยกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือหลักการ ระเบียบข้อบังคับ มีวินัย

เคารพสิทธิขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งรวมถึงการตรงต่อเวลา ไม่สายไม่ขาด

ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ไม่ทำหรือส่อว่าจะหลบหลีกหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์ของตน

ไม่โกหก ไม่กียจคร้านไม่พลัดวันประกันพรุ่ง

เป๊ะ

ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ไม่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทำ ผลผลิต โดยการที่จะทำให้เป๊ะได้
ต้องมีความรู้จริง มีความหมั่นเพียรที่จะเรียนรู้ มีความใส่ใจในงาน ละเอียดรอบคอบ และไม่ปล่อยผ่าน
แม้เรื่องเล็กน้อย ต้องมีความพยายามที่จะส่งงานแบบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ หรือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ผลการคำนวณ ความเร็ว ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน หรือการแต่งกายที่เรียบร้อยดูดีมีสกุล
หรือการวางตัวในที่ชุมชน ความสง่างาม (Grace) หรือการเป็นตัวแทนดับเบิ้ลไพน์ อีกทั้งต้องเป็นคนที่
สร้างความคาดหวังที่สูงให้แก่ตนเองและทีมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วางใจได้

ไม่ใช่แค่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ แต่วางใจได้ว่าจะทำงานได้ตามที่สัญญาไว้ วางแผนไว้ กำหนดไว้
รับปากไว้ และจะต้องทำให้ได้ผลผลิตที่ตนเองมั่นใจว่าเมื่อส่งให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานแล้ว
เขาจะวางใจในผลงานนั้นได้อย่างเต็มใจเชื่อมั่น จะต้องทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทและชาญฉลาด (Smart)
มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ จะต้องทำงานให้ได้ตามพันธะหน้าที่
อย่างไม่มีข้ออ้าง (Accountable) จะต้องมีความคิดที่ดี เพื่อส่วนรวม วางแผนเป็น เตรียมการเตรียมงาน
ให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้างเป็นภาระกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน

bottom of page