ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ธุรกิจ "ซื้อมา-ขายไป"

TRADING

บริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้อย่างแม่นยำ

พร้อมเจาะลึกทุกรายละเอียดการซื้อและขาย

Shopping.gif

เหมาะกับใคร ?

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าแฟชั่น

ธุรกิจสุขภาพ

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ธุรกิจจำหน่ายอัญมณี

ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

บริหารสินค้าให้สมบูรณ์แบบ รัดกุมทุกมิติ

 • เพราะ “สินค้า” เป็นหัวใจของการทำธุรกิจ การให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการ ต้นทุนที่แม่นยำละเอียดถูกต้อง สอดคล้องไปกับระบบการจัดซื้อ การขาย และขบวนการผลิต จึงเป็นเรื่องที่ผู้ทำธุรกิจต้องให้ความใส่ใจตั้งแต่เริ่ม และตลอดเวลา

 • เพราะสินค้า เป็นเรื่องที่ทำให้ธุรกิจเจริญ ร่ำรวย มั่นคง หรือขัดสน ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการสต็อกสินค้าที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ให้ชัดเจน ตรวจนับได้ 

 • ขั้นตอนการซื้อและขาย บริหารโยกย้าย รับรู้ต้นทุน ไปจนถึงออกรายงานที่ละเอียดสอบยันกับระบบอื่นๆได้แม่นยำ ทุกมิติ ทุกรายงาน จึงเป็นจุดแข็งของเรา

 • โปรแกรม ERP MAC-5 Legacy เก่งและรองรับสินค้าธรรมดาทั่วไป  สินค้าที่เป็นบริการ และที่ต้องจับหมายเลข Serial กำหนดวันการันตี สินค้าที่เป็น batch ต้องจับ Lot จับวันหมดอายุ มีเงื่อนไขการรับรู้ต้นทุนเฉพาะ Lot หรือตามระบบขององค์กร 

 • มีระบบบริหารหน่วยนับ ให้เป็นระเบียบ เหมาะสำหรับ สินค้าที่มีหลายหน่วยนับต่อสินค้า และใช้ barcode เข้ามาจับด้วยก็ทำได้

 • มีสูตรการผลิตให้ลึกมาก เพียงพอต่อการใช้งานจริง เรายังเหมาะสำหรับสินค้าที่ขายรวมกันเป็นชุดอีกด้วย  หรือแม้แต่ ต้องนำสินค้าสำเร็จรูปมาแปรรูป repack ก็ทำได้โดยง่าย    

 • เรายังมี property ตั้งต้นเพื่อรับข้อมูล net weight, gross weight, ปริมาณ volume และเกี่ยวกับใบขนเพื่อตอบสนองการนำเข้าส่งออก

Barcode.gif

ควบคุม รองรับ การขายได้รัดกุมทุกรูปแบบความยุ่งยาก

Strategic consulting.gif
 • รองรับครบทุกการขาย ตั้งแต่การขายส่ง ขายปลีก ขายเชื่อ ขายสด ขายฝากห้าง ฝากขาย ยืมใช้ มีการันตี แบบสมาชิก มีสาขา รถคือจุดขาย

 • เชี่ยวชาญการส่งออก  รับเงินล่วงหน้า มัดจำบางส่วน ทยอยส่งของ ลดหนี้ คืนของ เปลี่ยนสินค้า  ยกเลิกออเดอร์  เปลี่ยนนัดวันส่งของ  ประวัติการติดตามหนี้

 • รับชำระด้วยเช็ค เครดิตการ์ด เงินโอน เงินสด ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา  มีการถูกหักหลายเงื่อนไข  รับชำระเกิน  ออกใบเสร็จก่อนรับจริง 

 • กำหนดราคา เงื่อนไขโปรโมชั่นได้ตามกลุ่มลูกค้า ประเภทสินค้า ตามช่วงเวลา สกุลเงิน 

 • มีแบบฟอร์มเอกสารรองรับไว้เพื่อความชัดเจนมีระเบียบถูกกฎหมาย ได้ทุกรายละเอียดที่ต้องการ ออกเอกสารเป็น file PDF

 • มีระดับการอนุมัติความถูกต้อง และอนุมัติให้จัดเก็บของเอกสาร มีระดับอนุมัติขายเกินวงเงิน

 • ด้วยการกำหนดสกุลเงิน และขั้นตอนเอกสารของลูกค้าแต่ละราย เป็นผลให้ใครก็สามารถทำงานขายจากโปรแกรม MAC-5 Legacy ได้ทันที

 • ให้รายงานแสดงแผนจะรับ จะส่งสินค้า และเทียบกับความเป็นจริง วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบท่านเอง และคู่ค้าด้วย

รองรับทุกการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย

 • รับส่งข้อมูลรหัส และเอกสารกับระบบขายหน้าร้าน POS  หรือ  e-Commerce หรือ iSmart ขายห้าง

 • เชื่อมต่อกับระบบบริหารคลังสินค้าใหญ่ WMS 

 • เรามีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญไว้นำเสนอให้ด้วย

 • สามารถทำได้หลายวิธีตามความสะดวกของทุกฝ่าย เช่น API หรือ  text หรือ Excel หรือตามเฉพาะรูปแบบบังคับ

Plain credit card.gif
Private data.gif

ป้องกันการถูกโกง !

 • รายงานการเงินดูได้ทันที มีเงื่อนไขให้กรองได้มากมาย  จากรายงานสามารถเปิดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบขึ้นมาได้เลย 

 • ด้วยการแนบ file ภาพเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้กับเอกสารทุกใบ จะทำให้ตรวจสอบง่าย สร้างขั้นตอนที่รัดกุม ไม่หละหลวม

 • มีประวัติผู้ใช้งานเก็บไว้ทุกจุดของโปรแกรม  สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงทุกหน้างาน  กำหนดหน้าที่และอำนาจการทำงานได้รายตัว อย่างละเอียด

 • จำกัดการพิมพ์ออกเอกสารจากระบบได้ ป้องกันการทุจริต หละหลวมหน้างาน

 • ทุกรายการในระบบการขาย จะถูกส่งผ่านรายการไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ

MAC-5 Legacy ให้รายงานที่พิเศษโดดเด่น ต่างจากโปรแกรมอื่น

 • ทุกรายงาน มีเงื่อนไขที่สามารถกรองข้อมูลได้หลายหัวข้อ หลายระดับ หลายมิติ มุมมอง ช่วงเวลาที่ไม่จำกัด กว่า 30 ตัวเลือกพร้อมๆกัน

 • แสดงข้อมูลได้ทั้งแบบสรุปภาพรวม สรุปตามหัวข้อที่กรอง  และแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด  หรือให้ลึกไปถึงทุกรายการสินค้าที่อยู่ในเอกสารนั้นๆ ก็ได้โดยง่าย รวดเร็ว ทำให้การใช้รายงานเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทำงานทุกคน

 • บางรายงาน สามารถสั่งให้ไปสร้างเอกสาร เพื่อสนองการทำงานต่อได้ทันทีด้วย เช่น เพื่อนับสินค้าคงเหลือ เทียบกับข้อมูลในระบบ เป็นต้น

 • ทุกรายงาน สามารถส่งออกไปตั้งแถวสวยงามพร้อมใช้ต่อที่ Excel ได้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิใช้ ทั้งคล่องตัว ทั้งปลอดภัย

 • รายงานที่นิยมกันมาก คือ เปรียบเทียบต้นทุนกับราคาขาย เพื่อหาลูกค้าชั้นดี สินค้าที่ทำกำไรหรือขายขาดทุน 

 • เรารับเพิ่ม เติมเงื่อนไข กฎกติกา เนื้อหา เพื่อให้รายงานมีประโยชน์ สร้างคุณค่าให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Online report.gif

เชี่ยวชาญเรื่องต้นทุนนำเข้าจากต่างประเทศ

Bitcoin P2P.gif

ธุรกิจในปัจจุบันมาจากการนำเข้ามากกว่า 50% ท่านจึงต้องใส่ใจเรื่องต้นทุนแท้จริงของสินค้า เพื่อจะได้ตั้งราคาขายได้เหมาะสม ด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจน ตรวจสอบได้ ใช้หลักการที่ผู้สอบยอมรับ ท่านจึงต้องการเครื่องมือที่เป็นมืออาชีพเรื่องนี้

 • เราผูกสกุลเงินไว้กับผู้ขาย และลูกค้ารายตัว โปรแกรมจึงวางสกุลเงินให้ทันที ทำงานง่ายรวดเร็วสบายใจ

 •  หากระบุอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน โปรแกรมก็จะนำอัตราในวันนั้นไปวางให้เมื่อจะบันทึกรายการ  

 • เพราะการนำเข้าสินค้า ย่อมมีค่าใช้จ่ายหลายประเภทตามมาด้วย ที่สมควรนำมาเป็นต้นทุนทางตรงด้วย ความยากคือ การรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มาต่างเวลา ต่างสกุลเงิน ต่างแหล่ง เหล่านั้นให้ครบทุกเรื่อง ก็ใช้เวลามาก ในขณะที่สินค้าที่นำเข้ามานั้น จะถูกนำมาใช้ผลิต หรือขายออกให้ลูกค้าไปแล้ว ยากไปกว่านั้น คือกระจายเฉลี่ยต้นทุนเพิ่มนี้ กับรายการสินค้านำเข้าเป็นร้อยเป็นพันรายการ ตามสัดส่วนปริมาณ ราคา ขนาด น้ำหนัก หรือ ปริมาตรของสินค้าด้วย

 • รายงานต้นทุนสินค้านำเข้าที่แสดงราคาซื้อ รายการส่วนเพิ่มแต่ละเรื่อง ไปจนถึงยอดรวมต้นทุน และต้นทุนต่อหน่วย ที่ผู้ตรวจสอบยอมรับ 

 • ด้วย feature พิเศษ “Landed Cost” เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แค่ 2000.- บาทต่อเดือน จะนำกำไรมาให้ท่านได้เป็นหมื่นเท่า

bottom of page