ติดในส่วนเปิด tag
top of page
Manufacturing Process.gif

MANUFACTURING

เจาะลึกทุกรายละเอียดต้นทุนการผลิต

และจัดการสินค้าแบบขั้นสูง

ธุรกิจ "การผลิต"

Organizing projects.gif

จัดการวัตถุดิบ ควบคุมคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รับรู้จำนวนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ก่อน ระหว่าง และหลังผลิต

  • สามารถจัดการสินค้าที่มีหมายเลข Lot หรือ Serial มีวันหมดอายุ มีหน่วยนับมากกว่าหนึ่ง หรือสินค้าที่ขายรวมกันเป็นชุดได้

ครบทุกการซื้อ และการส่งออก

  • รองรับทุกรูปแบบการซื้อ ทั้งเงินสด รูปแบบสินเชื่อ และรองรับการดูแลจัดการสินค้าและวัตถุดิบนำเข้าต่างๆ

  • มีระบบจัดการส่งออก ขายลูกค้าแต่ละประเภท ขายออนไลน์ ขายสินทรัพย์

Investment data.gif
Data analysis.gif

ทุกเรื่องการผลิตเราเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการโดยเฉพาะ

  • ตั้งสูตร Bill of Materials (BOM) ได้ลึกถึง 8 ระดับ

  • ระบุวัตถุดิบที่ต้องใช้ สินค้าระหว่างผลิต รวมถึงสินค้าทดแทน เพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิต ส่งผลให้ทำงานง่ายรวดเร็วและแม่นยำ

  • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP)

เช็คข้อมูลผ่านรายงานที่มีคุณภาพ
พร้อมต่อยอดการเติบโต

  • ดูข้อมูลอายุของสินค้า ทำให้เห็นต้นทุนรวม และปริมาณของสินค้าค้างสต๊อกได้

  • ดูความเคลื่อนไหว ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ดู dead stock สินค้าขายดี สินค้าที่สั่งซื้อบ่อย

  • สามารถดูต้นทุนตามโปรเจ็คหรืองาน รวมถึงปริมาณการเบิกใช้สินค้าหรือวัตถุดิบ ที่เกิดขึ้นในการผลิตแต่ละงาน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตได้

Research paper.gif

หากคุณคือผู้ประกอบการ ธุรกิจการผลิต เราเจาะลึกทุกรายละเอียด ขั้นตอนการผลิตและจัดการสินค้าแบบขั้นสูง เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด

bottom of page