ติดในส่วนเปิด tag
top of page

บริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้อย่างแม่นยำ

พร้อมเจาะลึกทุกรายละเอียดการซื้อและขาย

Solutions

MAC-5 Legacy ERP

Business solution.gif

เหมาะกับใคร ?

Trading

(ซื้อมา-ขายไป)

Food & Beverage
(อาหารและเครื่องดื่ม)

Manufacturing

(การผลิต)

Service

(งานบริการ)

New employee.gif

เป็น "โปรแกรมมบัญชี ERP " ที่พิเศษกว่าเพราะสามารถสร้างได้หลายบริษัททำการ

สามารถนำเสนอการบริการเพิ่มเติมแก้ลูกค้าได้อีกมาก เช่นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจวิเคราะห์ผลการทำงาน ที่ผิดปรกติรายเดือนให้ท่านเป็นมากกว่าสำนักงานบัญชีแต่เป็นมือขวาของผู้ประกอบการ หากลูกค้าใช้โปรแกรมระบบซื้อขายร่วมกับท่าน

Law firm.gif
Freelancer.gif

ยกระดับบริการให้ทันสมัยด้วยฐานข้อมูล on cloud เพิ่มระดับการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นของลูกค้า และลูกน้องผู้ทำงานได้จากบ้าน

เป็นโปรแกรมบัญชี ที่มีหน้างบการเงินตามที่ DBD กำหนดไว้มาให้แล้วและยังสามารถแต่งเพิ่มได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เป็นการบริการเสริมของท่านแก่ลูกค้าได้อีกด้วย

Data analysis.gif
Research paper.gif

พิมพ์ข้อมูลออกฟอร์มของแต่ละสมุด/มีประวัติการทำงาน จำนวนการแก้ไขเอกสารรายใบ/ตั้งระดับสิทธิการทำงานรายพนักงานได้

bottom of page