ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP
โปรแกรม ERP ที่คนไทยเลือกใช้มานานกว่า 30 ปี

Team (1).gif

เป็น "โปรแกรมมบัญชี ERP " ที่พิเศษกว่าเพราะสามารถสร้างได้หลายบริษัททำการ

Telecommuting.gif

ยกระดับบริการให้ทันสมัยด้วยฐานข้อมูล on cloud เพิ่มระดับการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นของลูกค้า และลูกน้องผู้ทำงานได้จากบ้าน

Law firm.gif

สามารถนำเสนอการบริการเพิ่มเติมแก้ลูกค้าได้อีกมาก เช่นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจวิเคราะห์ผลการทำงาน ที่ผิดปรกติรายเดือนให้ท่านเป็นมากกว่าสำนักงานบัญชีแต่เป็นมือขวาของผู้ประกอบการ หากลูกค้าใช้โปรแกรมระบบซื้อขายร่วมกับท่าน

Performance overview.gif
Website Creator.gif

เป็นโปรแกรมบัญชี ที่มีหน้างบการเงินตามที่ DBD กำหนดไว้มาให้แล้วและยังสามารถแต่งเพิ่มได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เป็นการบริการเสริมของท่านแก่ลูกค้าได้อีกด้วย

พิมพ์ข้อมูลออกฟอร์มของแต่ละสมุด/มีประวัติการทำงาน จำนวนการแก้ไขเอกสารรายใบ/ตั้งระดับสิทธิการทำงานรายพนักงานได้

ธุรกิจ
"อาหาร และเครื่องดื่ม"

1486-food-as-resources-outline.gif

ธุรกิจ
"ซื้อมา-ขายไป"

146-basket-trolley-shopping-card-outline.gif

ธุรกิจ
"ผลิต"

ธุรกิจ
"บริการ"

bottom of page