ติดในส่วนเปิด tag
top of page
page_edited.jpg

MAC-5 Legacy ERP
จัดการหลังบ้านจบได้ภายในโปรแกรมเดียว

โปรแกรม ERP ที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน สามารถคำนวณและจัดการบริหารวางแผน ต้นทุนกระแสเงินสด และสามารถจัดทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย เอกสารการจ่ายเงิน-รับเงินพร้อมปิดงบการเงินได้ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ทุกประเภทธุรกิจ

โปรแกรมบริหารต้นทุนตัวใหม่ล่าสุดจากตระกูล MAC-5 มาดูภาพรวมแต่ละระบบกันได้เลย !

computer-01.png

ระบบซื้อ (AP)

ระบบขาย (AR)

ระบบคลังสินค้า (IC)

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP)

ระบบขาย (Accounts Receivable)

 • การเปิดยอดสั่งขาย ไปจนถึงการรับเงินและส่งของ

 • ระบบมีความละเอียดมากถึงการเลือกสินค้าที่ส่งจากคลัง

 • ครบถ้วนของข้อมูลรวมไปถึงเอกสารทุกอย่าง ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเอกสารจะไม่หลุดออกจากขั้นตอนและจะถูกตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ

ระบบจัดซื้อ (Accounts Payable)

 • การเปิดยอดจัดซื้อ ไปจนถึงการจ่ายเงินและรับของ

 • ระบบมีความละเอียดมากถึงการเลือกสินค้าค้างส่งจากคลัง

 • ครบถ้วนของข้อมูลรวมไปถึงเอกสารทุกอย่าง ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเอกสารจะไม่หลุดออกจากขั้นตอนและจะถูกตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

 • ระบบที่ช่วยจัดการการรับ-เบิกสินค้า

 • ระบบจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในระบบนี้

 • ไม่ว่าจะเป็นใบรับเข้า ใบเบิกออก ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย 

 • ผู้ใช้งานเพียงแค่กรอกข้อมูลบังคับ ก็สามารถรับ-เบิกสินค้าเท่านั้น

ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

 • ระบบที่ช่วยจัดการความยุ่งยากทางด้านบัญชีและการเงินโดยการนำข้อมูลทางด้านบัญชี และการเงินขององค์กรมารวมกันเพื่อให้เข้าใจง่ายด้วยความหลากหลายของรายงานบัญชีมาตรฐาน เช่น บัญชีแยก ประเภทแบบละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายงานงบประมาณการเงิน เป็นต้น

MRP Material Requirements Planning
จบทุกขั้นตอนการผลิตได้ภายในหน้าเดียว​

 • วางแผนการผลิตได้ ตามสูตร BOM ได้สูงสุด 8 ระดับ

 • กำหนดสินค้าทดแทนได้ เมื่อวัตถุดิบในสูตร BOM มีไม่เพียงพอ

 • สามารถรับรู้ต้นทุนในการผลิตได้สูงถึง 6 ประเภท

 • ระบบจะสร้างใบขอซื้อ หรือสั่งซื้อให้อัตโนมัติเมื่อสินค้าและวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อ Order ที่เข้ามา

 • เช็คหรือตรวจสอบความคืบหน้าของไลน์การผลิตได้ผ่านรายงาน “ความก้าวหน้าการเตรียมวัตถุดิบ”

ยกเครื่องจากเดิมใหม่ทั้งหน้าตา และความสามารถ
พร้อมฟีเจอร์ใหม่อีกเพียบ! 

Main-Page-Feature.png

Import & Export Data
การคัดลอกข้อมูลรหัสและใบสำคัญ

เป็นการรับเข้า - ส่งออก ข้อมูลตามมาตรฐานโปรแกรม ใช้สำหรับรับเข้าข้อมูลตั้งต้นก่อนเริ่มใช้โปรแกรม ดังนั้น Excel File งานมาตรฐานจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับกับโครงสร้างโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Main-Page-Feature.png

แสดงยอดกำไรขาดทุนของสินค้า

 • ใช้เปรียบเทียบการซื้อทั้งหมดของสินค้าได้รายตัว

 • ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าได้อย่างละเอียดทั้งราคาและช่วงเวลา

 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดได้ภายในรายงานเดียว

รูป Feature-09.jpg

รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว Dead Stock

เป็นรายงานเพิ่มเติม ที่แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาเป็นเวลานานมากๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการจัดการสินค้า และวิเคราะห์ยอดขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ โดยรายงาน สามารถโอนออก Excel ได้

รูป Feature-04_edited.png

ส่งรายงานภาษีให้กรมสรรพกรได้ทันที
ด้วยระบบ E-Tax Invoice

 • รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านระบบ E-Tax Invoice

 • แบบฟอร์มถูกต้องตามรูปแบตามบระเบียบของกรมสรรพากร

 • มี Service Provider ที่ขึ้นตรงกับกรมสรรพากร เป็นตัวกลาง

 • ส่งข้อมูลจากโปรแกรมไปให้กรมสรรพกรโดยตรง

รูป Feature-01_edited.png

เมนูการใช้งาน ประจำบุคคล
ด้วยฟีเจอร์ Favorite และ History

ใช้ง่ายและสะดวก ลดเวลาการทำงานเพราะไม่ต้องเรียนรู้คำสั่งของโปรแกรม เห็นประวัติ เมนูการใช้งานของตัวเองทั้งหมด​ Icon แยกประเภท 6 แบบดังนี้

 1. สีเทา แทนสีกลุ่มเมนู “ระบบ” (System)

 2. สีเขียว แทนสีกลุ่มเมนู “การตั้งรหัส” (Setting)

 3. สีฟ้า แทนสีกลุ่มเมนู “การบันทึก” (Voucher)

 4. สีเหลือง แทนสีกลุ่มเมนู “รายงาน” (Report)

 5. สีม่วง แทนสีกลุ่มเมนู “ข้อมูล” (Data)

 6. สีแดง แทนสีกลุ่มเมนู “การใช้งาน” (Usage)

Main Page Feature-20.png

ระบบเงินสดย่อยและทดลองจ่าย
(Petty and Advance Cash)

ระบบเงินสดย่อยและทดรองจ่าย คือ ระบบที่ช่วยให้สามารถติดตามสถานะการขอเบิกเงิน การขออนุมัติ การคืนเงิน ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ติดตามการเคลียร์เงินและมีรายงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวนเงินในแต่ละฝ่าย แต่ละงานหรือแม้แต่วงเงินคงเหลือได้ทันที

Main Page Feature-21.png

สมุดราคาขาย

สร้างสมุดราคาขายได้หลายสมุด เพื่อสร้างชุดราคาได้หลายชุด ไม่จํากัดแค่ชุดเดียวอีกต่อไป! โดยระบบมีสร้างสมุดราคาขาย “มาตรฐาน” ไว้ให้ด้วย หากไม่มีการผูกราคาไว้ในรหัสลูกหนี้ โปรแกรมจะนําราคาในสมุดราคามาตรฐานนี้มาใช้

Main Page Feature-24.png

ล็อกข้อมูลปีบัญชี (Lock GL fiscal data)

หน้างานพิเศษในระบบ GL ช่วยให้สามารถล็อกหรือปิดข้อมูลปีบัญชีที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยผู้ใช้งานจะกลับไปเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ลบใบสําคัญใดในปีที่กําหนดนั้นไม่ได้อีก โดยจะต้องเป็นปีก่อนหน้าปีที่กําลังทํางานอยู่ ป้องกันปัญหาการกระทบยอดผิดพลาดจากเดิมที่ใช้การบังคับใช้ใบสําคัญเป็นเดือน ๆ ไป

Main Page Feature-25.png

การตั้งรหัสสินค้า

มีการปรับปรุงมากมายหลายเรื่องเพื่อให้สะดวก และรองรับรายละเอียดได้มากขึ้น เช่น การใส่รูปภาพการกําหนดสูตร การผลิตการเปลี่ยนอัตราภาษีทีละหลาย ๆ รายการสินค้าเพิ่มช่อง Net Weight, Gross Weight, Volume Size
และปริมาตรเป็นต้น

Main Page Feature-23.png

สกุลเงินตั้งต้น ในรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้

เป็นการผูกสกุลเงินต่างประเทศเข้ากับรหัส และจะมีการ Prompt ให้เมื่อทําการบันทึกในระบบซื้อ-ขาย ระบบจะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินต่างประเทศที่เลือกโดยอัตโนมัติ

bottom of page