ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 22 ต.ค.

|

Online Training

ฝ่ายบัญชี: การปิดบัญชีและยกยอดระบบบัญชีแยกประเภท

การปิดบัญชี แบบ PERIODIC, แบบ PERPETUAL และการยกยอดระบบบัญชีแยกประเภท

เวลาและสถานที่

อีก 5 วัน

22 ต.ค. 2567 09:00 – 12:00

Online Training

เกี่ยวกับอีเวนท์

แนะนำ: ควรเรียนวิชา Link MI to GL บันทึกต้นทุนส่วนเพิ่ม และปิดบัญชีต้นทุน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

1. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดงบ

2. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารกับข้อมูลที่มีอยู่จริง

3. การตรวจสอบการ Link MI-GL

4. การตรวจสอบการ Link Cost

5. การบันทึกรายการ GL ให้ครบถ้วนก่อนปิดงบ

6. หลักการและวิธีการปิดบัญชีในโปรแกรม

7. การตรวจสอบข้อมูลหลังผ่านข้อมูล ปิดบัญชี

8. การล็อคข้อมูลด้วยการใช้ปุ่ม F9 (POST) และข้อควรระวัง

9. การล็อค/ปลดล็อค ข้อมูลปีบัญชีหลังปิดบัญชี

10. การยกยอด MI

11. การยกยอด GL

12. การเลื่อนปีบัญชีเมื่อมีข้อมูลครบ 10 ปี

การเตรียมตัว

1. ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

2. เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน

3. เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

หมายเหตุ:

1. คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

2. รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.

3. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page