ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 16 ส.ค.

|

Online Training

ฝ่ายบัญชี: ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ และระบบภาษี

การบันทึกงานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ และระบบภาษี

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

16 ส.ค. 2565 09:00 – 12:00

Online Training

เกี่ยวกับอีเวนท์

1. วิธีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์ยกมา

2. วิธีการบันทึกกรณีขายสินทรัพย์

3. การเรียกรายงานทะเบียนสินทรัพย์

4. การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา

5. การบันทึกรายการทางบัญชีโดยตรง ที่ระบบบัญชีแยกประเภท

6. อธิบายการเลือกใช้คำอธิบายส่วนหัว และชื่อบัญชี ในการกำหนดค่าตั้งต้น

7. การใส่รหัสตัวแปร เพื่อใช้สำหรับการกรองข้อมูลตามตัวแปร

8. การบันทึกใบสำคัญเพื่อเป็นต้นแบบ และการนำต้นแบบมาใช้งาน

9. การบันทึกใบสำคัญลงแฟ้มชั่วคราว

10. การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นทุกเดือน แบบอัตโนมัติ

11. การสั่งพิมพ์ใบปะหน้าเอกสาร

12. หน้า Listing อธิบายที่มาของเอกสาร

13. กำหนดค่าตั้งต้น : รหัสเช็คและธนาคาร

14. การบันทึกรายการเช็ครับจ่าย

15. การบันทึกกลับรายการ Reconcile Cheque

16. การส่งรายการเช็คไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

17. ความหมายและหลักการของภาษีในโปรแกรม

18. กำหนดค่าตั้งต้น : รหัสบัญชีภาษี

19. การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

20. การเรียกรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย

21. วิธีการกำหนดนำส่งภาษีแบบปกติและข้ามเดือน ในรายงาน

22. การบันทึกรายการเป็นภาษีไม่ถึงกำหนด

23. การบันทึกลับรายการภาษียังไม่ถึงกำหนด

24. การปิดบัญชีภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน

25. การเรียกรายงานภาษีประจำเดือน และการพิมพ์ฟอร์ม

26. การเรียกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการพิมพ์ฟอร์ม

27. การกำหนดข้อมูลรหัสผู้ขายเผื่อยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต

28. การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภงด.3

29. การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภงด.53

30. การยื่นภาษีทางแบบส่งแยกรายสาขา

การเตรียมตัว

1. ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

2. เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน

3. เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy

หมายเหตุ:

1. คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

2. รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.

3. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page