ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 01 พ.ย.

|

Online Training

ฝ่ายจัดซื้อ: การบันทึกใบสั่งซื้อ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 09:00 – 12:00

Online Training

เกี่ยวกับอีเวนท์

1. หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญ PR, PO (Work flow ส่วน A)

2. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสสินค้า

3. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสเจ้าหนี้

4. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสเอกสาร (GENRE)

5. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของการกำหนดรหัสสโตร์

6. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของการกำหนดรหัสมิติมุมมอง

7. ใบขอซื้อภายใน

7.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

7.2 การบันทึกใบขอซื้อภายใน

7.3 การระบุวันที่ต้องการสินค้าในรายการ

7.4 การอนุมัติรายการสินค้า

7.5 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อภายใน

8. ใบสั่งซื้อ/มัดจำ

8.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

8.2 การบันทึกใบสั่งซื้อ/มัดจำ แบบบันทึกตรง และแบบโหลดจากใบขอซื้อภายใน

8.3 การระบุวันที่ในการรับสินค้า

8.4 วิธีการยกเลิกใบขอซื้อคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

8.5 การบันทึกใบสั่งซื้อกรณีมีเงินมัดจำ และการจ่ายชำระเงินมัดจำ

8.6 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ/มัดจำ

8.7 การบันทึกใบสั่งซื้อ/มัดจำ กรณีต่างประเทศ

การเตรียมตัว

1. ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

2. เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน

3. เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy

หมายเหตุ:

1. คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

2. รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.

3. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page