ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 10 พ.ค.

|

Online Training

ฝ่ายการเงิน: การบันทึกใบส่งของและรับชำระ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

10 พ.ค. 2565 13:10 – 15:40

Online Training

เกี่ยวกับอีเวนท์

แนะนำ: ควรเรียนวิชา ฝ่ายขาย (การบันทึกใบสั่งขาย) เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

1. หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญ DO, INV, BL, RV (Work flow ส่วน B)

2. ใบส่งของ

     2.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

     2.2 การบันทึกใบส่งของแบบโหลดจากใบสั่งขาย/มัดจำ

     2.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งขายคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

     2.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบส่งของ

3. ใบแจ้งหนี้ขาย

     3.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

     3.2 การบันทึกใบแจ้งหนี้ขาย แบบบันทึกตรง และแบบโหลดจากใบสั่งขาย/มัดจำหรือใบส่งของ

     3.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งขายคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

     3.4 การระบุงวดการรับชำระเงิน

     3.5 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบแจ้งหนี้ขาย

     3.6 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ขาย

     3.7 การบันทึกใบแจ้งหนี้ขาย กรณีต่างประเทศ

4. ใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

     4.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

     4.2 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย แบบ Bound และแบบ Open

     4.3 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย แบบปริมาณ และแบบเฉพาะจำนวนเงิน

     4.4 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

     4.5 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

     5. ใบวางบิลขาย

     5.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

     5.2 การบันทึกใบวางบิลขาย แบบโหลดจากแจ้งหนี้ขาย

     5.3 การระบุ Flow การนับอายุหนี้

     5.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบวางบิลขาย

6. ใบเสร็จขาย

     6.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

     6.2 การบันทึกใบเสร็จขาย แบบโหลดจากแจ้งหนี้ขายหรือใบวางบิลขาย

     6.3 ความสำคัญและหลักการของสถานะการรับชำระเงิน UNPAID/Already Paid-up

     6.4 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

     6.5 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

     6.6 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

     6.7 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบเสร็จขาย

     6.8 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จขาย

     6.9 การบันทึกใบเสร็จขาย กรณีต่างประเทศ

     6.10 ความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจ้งหนี้ขายและใบเสร็จขาย

     6.11 ข้อระวัง การยกเลิกเอกสารใบสำคัญใบเสร็จซื้อ

7. ใบสั่งขาย/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

     7.1 การบันทึกใบเสร็จขาย ในใบสั่งขาย/มัดจำ

     7.2 ความสำคัญและหลักการของใบเสร็จขาย ที่ปุ่ม Payment item

     7.3 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

     7.4 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

     7.5 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

     7.6 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบสั่งขาย/มัดจำ

     7.7 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

8. รายงานระบบเช็คและเงินโอนจ่าย

     แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

9. รายงานภาษีขาย

     แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

10. รายงาน ถูกหัก ณ ที่จ่าย

       แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

11. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ

12. การพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ

13. การตรวจสอบความเชื่อมโยงใบสำคัญ

14. การกำหนดราคาขายและการนำไปใช้งาน

การเตรียมตัว

1. ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

2. เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน

3. เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy

หมายเหตุ:

1. คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.

2. รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.

3. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page