ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 09 พ.ค.

|

Online Training Class

ฝ่ายการเงิน: การบันทึกใบส่งของและรับชำระ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

09 พ.ค. 2566 13:10 – 16:00

Online Training Class

เกี่ยวกับอีเวนท์

แนะนำ: ควรเรียนวิชา ฝ่ายขาย (การบันทึกใบสั่งขาย) เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

1. หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญ DO, INV, BL, RV (Work flow ส่วน B)

2. ใบส่งของ

2.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

2.2 การบันทึกใบส่งของแบบโหลดจากใบสั่งขาย/มัดจำ

2.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งขายคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

2.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบส่งของ

3. ใบแจ้งหนี้ขาย

3.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

3.2 การบันทึกใบแจ้งหนี้ขาย แบบบันทึกตรง และแบบโหลดจากใบสั่งขาย/มัดจำหรือใบส่งของ

3.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งขายคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

3.4 การระบุงวดการรับชำระเงิน

3.5 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบแจ้งหนี้ขาย

3.6 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ขาย

3.7 การบันทึกใบแจ้งหนี้ขาย กรณีต่างประเทศ

4. ใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

4.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

4.2 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย แบบ Bound และแบบ Open

4.3 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย แบบปริมาณ และแบบเฉพาะจำนวนเงิน

4.4 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

4.5 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย

5. ใบวางบิลขาย

5.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

5.2 การบันทึกใบวางบิลขาย แบบโหลดจากแจ้งหนี้ขาย

5.3 การระบุ Flow การนับอายุหนี้

5.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบวางบิลขาย

6. ใบเสร็จขาย

6.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

6.2 การบันทึกใบเสร็จขาย แบบโหลดจากแจ้งหนี้ขายหรือใบวางบิลขาย

6.3 ความสำคัญและหลักการของสถานะการรับชำระเงิน UNPAID/Already Paid-up

6.4 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

6.5 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

6.6 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

6.7 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบเสร็จขาย

6.8 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จขาย

6.9 การบันทึกใบเสร็จขาย กรณีต่างประเทศ

6.10 ความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจ้งหนี้ขายและใบเสร็จขาย

6.11 ข้อระวัง การยกเลิกเอกสารใบสำคัญใบเสร็จซื้อ

7. ใบสั่งขาย/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

7.1 การบันทึกใบเสร็จขาย ในใบสั่งขาย/มัดจำ

7.2 ความสำคัญและหลักการของใบเสร็จขาย ที่ปุ่ม Payment item

7.3 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

7.4 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

7.5 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

7.6 ความสำคัญและหลักการของภาษีขายในใบสั่งขาย/มัดจำ

7.7 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

8. รายงานระบบเช็คและเงินโอนจ่าย

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

9. รายงานภาษีขาย

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

10. รายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

11. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ

12. การพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ

13. การตรวจสอบความเชื่อมโยงใบสำคัญ

14. การกำหนดราคาขายและการนำไปใช้งาน

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page