ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 05 ก.ย.

|

Online Training

ฝ่ายการเงิน: การบันทึกใบรับของและจ่ายชำระ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

05 ก.ย. 2566 13:10 – 16:00

Online Training

เกี่ยวกับอีเวนท์

แนะนำ: ควรเรียนวิชา ฝ่ายจัดซื้อ (การบันทึกใบสั่งซื้อ) เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

1. หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญ DO, INV, BL, PV (Work flow ส่วน B)

2. ใบส่งรับของ

2.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

2.2 การบันทึกใบส่งของแบบโหลดจากใบสั่งซื้อ/มัดจำ

2.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งซื้อคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

2.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบรับของ

3. ใบแจ้งหนี้ซื้อ

3.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

3.2 การบันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อ แบบบันทึกตรง และแบบโหลดจากใบสั่งซื้อ/มัดจำหรือใบรับของ

3.3 วิธีการยกเลิกใบสั่งซื้อคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ

3.4 การระบุงวดการจ่ายชำระเงิน

3.5 ความสำคัญและหลักการของภาษีซื้อในใบแจ้งหนี้ซื้อ

3.6 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ซื้อ

3.7 การบันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อ กรณีต่างประเทศ

4. ใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ลดหนี้ซื้อ

4.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

4.2 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ลดหนี้ซื้อ แบบ Bound และแบบ Open

4.3 การบันทึกใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ลดหนี้ซื้อ แบบปริมาณ และแบบเฉพาะจำนวนเงิน

4.4 ความสำคัญและหลักการของภาษีซื้อในใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ลดหนี้ซื้อ

4.5 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเพิ่มหนี้ซื้อ/ลดหนี้ซื้อ

5. ใบวางบิลซื้อ

5.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

5.2 การบันทึกใบวางบิลซื้อ แบบโหลดจากแจ้งหนี้ซื้อ

5.3 การระบุ Flow การนับอายุหนี้

5.4 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบวางบิลซื้อ

6. ใบเสร็จซื้อ

6.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก

6.2 การบันทึกใบเสร็จซื้อ แบบโหลดจากแจ้งหนี้ซื้อหรือใบวางบิลซื้อ

6.3 ความสำคัญและหลักการของสถานะการรับชำระเงิน UNPAID/Already Paid-up

6.4 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

6.5 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

6.6 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

6.7 ความสำคัญและหลักการของภาษีซื้อในใบเสร็จซื้อ

6.8 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จซื้อ

6.9 การบันทึกใบเสร็จซื้อ กรณีต่างประเทศ

6.10 ความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจ้งหนี้ซื้อและใบเสร็จซื้อ

6.11 ข้อระวัง การยกเลิกเอกสารใบสำคัญใบเสร็จซื้อ

7. ใบสั่งซื้อ/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

7.1 การบันทึกใบเสร็จซื้อ ในใบสั่งซื้อ/มัดจำ

7.2 ความสำคัญและหลักการของใบเสร็จซื้อ ที่ปุ่ม Payment item

7.3 การระบุรายละเอียดการรับชำระเงินแบบเงินสด/เช็ค/เงินโอน ที่ปุ่ม Payment item

7.4 การระบุรายละเอียด ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม Payment item

7.5 การระบุรายละเอียดส่วนหัก-ส่วนเกิน ที่ปุ่ม Payment item

7.6 ความสำคัญและหลักการของภาษีซื้อในใบสั่งซื้อ/มัดจำ

7.7 รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ

8. รายงานระบบเช็คและเงินโอนจ่าย

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

9. รายงานภาษีซื้อ

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

10. รายงาน ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม

11. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ

12. การพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ

13. การตรวจสอบความเชื่อมโยงใบสำคัญ

14. การกำหนดราคาซื้อและการนำไปใช้งาน

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page