ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 05 เม.ย.

|

Class A

การบันทึกใบส่งของและรับชำระ (ฝ่ายบัญชีลูกหนี้และฝ่ายการเงินรับ)

แนะนำ: ควรเรียนวิชา ฝ่ายขาย (การบันทึกใบสั่งขาย) เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

05 เม.ย. 2565 09:00 – 12:00

Class A

เกี่ยวกับอีเวนท์

ลงทะเบียนเข้าคลาสคลิก

[MAC-5 Legacy] ฝ่ายบัญชีลูกหนี้และฝ่ายการเงินรับ (การบันทึกใบส่งของและรับชำระ)

แนะนำ: ควรเรียนวิชา ฝ่ายขาย (การบันทึกใบสั่งขาย) เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเรียนวิชานี้

 1.  หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญ DO,INV,BL,RV (Work flow ส่วน B)
 2. ใบส่งของ
 3. ใบแจ้งหนี้ขาย
 4. ใบเพิ่มหนี้ขาย/ลดหนี้ขาย
 5. ใบวางบิลขาย
 6. ใบเสร็จขาย
 7. ใบสั่งขาย/มัดจำ กรณีมีเงินมัดจำ
 8. รายงานระบบเช็คและเงินโอนจ่าย 
 9.  รายงานภาษีขาย (แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม)
 10. รายงาน ถูกหัก ณ ที่จ่าย (แนะนำให้เรียนวิชาฝ่ายบัญชีทั่วไป การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี เพิ่มเติม)
 11. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ
 12. การพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ
 13. การตรวจสอบความเชื่อมโยงใบสำคัญ
 14. การกำหนดราคาขายและการนำไปใช้งาน

การเตรียมตัว

 • ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
 • เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน
 • เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy

หมายเหตุ:

 • คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.
 • รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.
 • เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page