ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 19 เม.ย.

|

Online Class

การบันทึกงานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี (ฝ่ายบัญชีทั่วไป)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

19 เม.ย. 2565 09:00 – 11:50

Online Class

เกี่ยวกับอีเวนท์

[MAC-5Legacy] การบันทึกงานระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ระบบภาษี (ฝ่ายบัญชีทั่วไป)

1. วิธีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์ยกมา 

2. วิธีการบันทึกกรณีขายสินทรัพย์ 

3. การเรียกรายงานทะเบียนสินทรัพย์ 

4. การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา 5. การบันทึกรายการทางบัญชีโดยตรง ที่ระบบบัญชีแยกประเภท 6. อธิบายการเลือกใช้คำอธิบายส่วนหัว และชื่อบัญชี 7. การใส่รหัสตัวแปร เพื่อใช้สำหรับการกรองข้อมูลตามตัวแปร 8. การบันทึกใบสำคัญเพื่อเป็นต้นแบบ และการนำต้นแบบมาใช้งาน 9. การบันทึกใบสำคัญลงแฟ้มชั่วคราว 10. การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นทุกเดือน 11. การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นทุกเดือน 12. การสั่งพิมพ์ใบปะหน้าเอกสาร 13. หน้า Listing อธิบายที่มาของเอกสาร 14. การกำหนดรหัสเช็คและธนาคาร และรหัสบัญชีภาษี (กำหนดค่าตั้งต้น) 15. การบันทึกรายการจ่ายเช็ค 16. การบันทึกกลับรายการ Reconcile Cheque 17. การส่งรายการเช็คไปยังระบบบัญชีแยกประเภท 18. ความหมาย ผลกระทบ ของภาษีแต่ละอย่าง 19. การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย แบบมีภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 20. การเรียกรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย 21. วิธีการกำหนดนำส่งภาษี กรณีข้ามเดือน 22. การบันทึกรายการเป็นภาษีไม่ถึงกำหนด 23. การบันทึกลับรายการภาษียังไม่ถึงกำหนด 24. การปิดบัญชีภาษีซื้อ, ภาษีขาย ประจำเดือน 25. การจัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 26. การยื่นภาษีซื้อข้ามเดือน 27. การได้มาซึ่ง รายงานภาษีแต่ละอย่าง 28. การเรียกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการพิมพ์ฟอร์ม 29. การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภงด.3 30. การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภงด.53 31. การยื่นภาษีทางแบบส่งแยกรายสาขา

การเตรียมตัว 1. ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต 2. เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน 3. เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy 1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม (Help Center) คลิ๊ก 2. VDO อบรมการใช้งานโปรแกรม คลิ๊ก

หมายเหตุ: 1. คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น. 2. รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น. 3. เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

บัตรเข้างาน

  • [MAC-5Legacy Training Class]

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page