ติดในส่วนเปิด tag
top of page

อ. 05 เม.ย.

|

MAC-5 Legacy Class

การบริหารจัดการคลังสินค้าและฝ่ายผลิต

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

05 เม.ย. 2565 09:00 – 12:00

MAC-5 Legacy Class

เกี่ยวกับอีเวนท์

EVENT DETAILS

[MAC-5 Legacy] การบริหารจัดการคลังสินค้าและฝ่ายผลิต

 1. หน้าที่ของเอกสารใบสำคัญระบบคลังสินค้า
 2. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสสินค้า
 3. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสสโตร์
 4. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของรหัสเอกสาร (GENRE)
 5. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของการกำหนดรหัสมิติมุมมอง
 6. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของการกำหนดสูตรการผลิตและการนำไปใช้งาน
 7. วิธีการกำหนดและรายละเอียดของการกำหนดสินค้าแบบชุดและการนำไปใช้งาน
 8. ใบรับเข้า/ใบเบิกออก 8.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก 8.2 การบันทึกใบรับเข้า/ใบเบิกออก 8.3 รายงานที่เกียวข้องกับใบรับเข้า/ใบเบิกออก
 9. ใบรับคืน/ใบส่งคืน 9.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก 9.2 การบันทึกใบรับคืน/ใบส่งคืน 9.3 หลักการและวิธีใช้งานปุ่ม Actual cost ในส่วนรายการ ของใบรับคืน 9.4 รายงานที่เกียวข้องกับใบรับคืน/ใบส่งคืน
 10. ใบย้ายสโตร์ 10.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก 10.2 การบันทึกใบย้ายสโตร์ 10.3 รายงานที่เกียวข้องกับย้ายสโตร์
 11. ใบปรับปรุง 11.1 อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก 11.2 การบันทึกใบปรับปรุงกรณีผลิตสินค้า โดยการรับเข้า-เบิกออก หรือการใช้สูตรการผลิต 11.3 การบันทึกใบปรับปรุงกรณีปรับปรุงสินค้าจากการตรวจนับและข้อควรระวัง 11.4 หลักการและวิธีใช้งานปุ่ม Set cost 11.5 รายงานที่เกียวข้องกับใบปรับปรุง
 12. รายงานสินค้าถึงกำหนดสั่งซื้อ
 13. หลักการคำนวณต้นทุนของโปรแกรม
 14. การคำนวณต้นทุนเบิกออก
 15. อธิบายสถานะใบสำคัญ Draft/Pending/Approved
 16. การยกเลิกเอกสารใบสำคัญ
 17. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ
 18. การพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ

การเตรียมตัว

 • ตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
 • เตรียมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือสมาร์ทโพน
 • เตรียมเฮดโฟนหรือลำโพง เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง

เรียนรู้โปรแกรม MAC-5 Legacy

หมายเหตุ:

 • คลาสเรียนปิดอัตโนมัติทุกในวันจันทร์ เวลา 10.00 น.
 • รับลิงค์เข้าร่วมคลาสเรียนทางอีเมลที่ใช้ในการสมัครเรียนทุกในวันจันทร์ เวลา 13.00 น.
 • เรียนออนไลน์ผ่าน Zoho Meeting

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page