ติดในส่วนเปิด tag
top of page
Job-Board-Icon-Programmer-(C#).png

Sales Account Executive

ตำแหน่ง

SL

นักขายโปรแกรม ERP

วันที่ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (หยุดตามวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 - 17:30 น.

สถานที่ทำงาน : CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 26 - 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, วิทยาการคอมฯหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี
- สามารถใช้ระบบ Software หรือเคยใช้โปรแกรมบัญชีมาก่อน
- ทัศนคติบวก ไหวพริบดี สามารถคิดเชิงต่อยอดได้ดี
- มีความคิดเป็นระบบแบบแผน
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้
- มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ (EQ)
- มีความน่าเชื่อถือ ทั้งภาพลักษณ์และการแต่งกาย
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี

หน้าที่

1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ สำหรับการขายใหม่ และลูกค้าเก่า
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือประกอบการขายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานแบบ Real Time ในระบบ CRM โดยไม่ใช้ Excel
4. จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา ดูแล เอาใจใส่ลูกค้า
5. ติดตามผลการบริการหลังการขายสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและให้เกิดการแนะนำบอกต่อ
6. ออกตรวจเยี่ยม แจกของขวัญในเทศกาลต่างๆ แก่ลูกค้า

ติดต่อฝ่ายบุคคลได้ที่

02-515-0600 ต่อ 814
หรือ 087-719-4287

คุณเปตอง

bottom of page