ติดในส่วนเปิด tag
top of page
Job-Board-Icon-Programmer-(C#).png

Zoho Implementor Assistant

ตำแหน่ง

Zoho

ผู้ช่วยนักวางระบบ Zoho

วันที่ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (หยุดตามวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 - 17:30 น.

สถานที่ทำงาน : CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 23 - 35 ปี
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ CRM, ERP หรือระบบจัดการอื่นๆ
- มีทักษะการเรียนรู้ได้รวดเร็ว สามารถศึกษาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ Zoho
- มีทักษะการวิเคราะห์เบื้องต้น
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ ดี
- ทัศนคติบวก ไหวพริบดี สามารถคิดเชิงต่อยอดได้ดี มีความคิดเป็นระบบ
- หากมีประสบการณ์ใช้งานซอฟต์แวร์ Zoho จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

"1. ติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลระบบ Zoho สำหรับลูกค้า
2. รวบรวมความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและช่วยเหลือในการวิเคราะห์
3. ทดสอบระบบ Zoho เพื่อหาข้อผิดพลาดและรายงานผลการทดสอบ
4. สร้างเอกสารประกอบการใช้งานเบื้องต้น (User Manual)
5. ช่วยเหลือในการฝึกอบรมผู้ใช้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Zoho
6. ให้การสนับสนุนเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหา
7. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย"

ติดต่อฝ่ายบุคคลได้ที่

02-515-0600 ต่อ 814
หรือ 087-719-4287

คุณเปตอง

bottom of page