ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม “การแนบไฟล์”การแนบไฟล์ เป็นฟีเจอร์เสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกับ MAC-5 Legacy โดยสามารถเลือกแนบไฟล์เข้ามาได้ทั้งหมด 2 รูปแบบ
คุณสมบัติของ การแนบไฟล์แนบเอกสารในหน้าตั้งรหัส

การแนบไฟล์เป็นการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลตามรหัส โดยใช้ได้กับ 14 รหัส ได้แก่ รหัสบัญชี, ลูกค้า, ผู้ขาย, สินค้า, แผนก, งาน, พนักงาน, เอกสาร, สโตร์, เขต, ส่วนขยาย, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, หน่วยผลิต โดยเก็บได้ไม่จำกัด จำนวน ไม่จำกัดประเภท แต่บันทึกได้ไฟล์ละไม่เกิน 1 MB


แนบเอกสารในใบสำคัญ

การแนบไฟล์เป็นการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลตามใบสำคัญ ทุกใบสำคัญในระบบบัญชีแยกประเภท (GL), ระบบซื้อ (AP), ระบบขาย (AR), ระบบสินค้าคงคลัง (IC) และใบสั่งเพิ่มสต๊อกสินค้า ในระบบผลิต (MRP) โดยเก็บได้ไม่จำกัด จำนวน ไม่จำกัดประเภท แต่บันทึกได้ไฟล์ละไม่เกิน 1 MB

Comments


bottom of page