ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม "Copy & Convert Voucher การคัดลอกย้ายประเภทใบสำคัญ"Copy & Convert Voucher

ตัวช่วยการคัดลอกย้ายประเภทใบสำคัญ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเวลาการทำงานได้สูงถึง 80%

เพราะระบบของ MAC-5 Legacy ERP สามารถทำการบันทึกเอกสารให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานเพียงทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับเนื้อหาก่อนทำการอนุมัติเพื่อนำไปใช้งานต่อ


เงื่อนไขการทำงาน

  • สามารถคัดลอกวันที่ใบสำคัญต้นทางไปปลายทางได้อัตโนมัติ

  • ระบบจะไม่ระบุหมวดหมู่ใบสำคัญ (Genre) ไว้ให้ ผู้ใช้งานต้องเป็นคนระบุเอง

  • โปรแกรมจะใส่รายละเอียดส่วนหัวใบสั่งขาย/มัดจำ (ขาย) ปลายทาง โดยอธิบายว่า คัดลอกมาจากใบใด

  • คัดลอกราคา, ส่วนลด, ภาษี (VAT), หมายเหตุ, บันทึกช่วยจำ

  • คัดลอกรหัสตัวแปรทั้งหมด

  • ระบบจะไม่ทำการคัดลอก “Status” สถานะเอกสารให้


คัดลอกเอกสารข้ามประเภทใบสำคัญได้ถึง 10 ประเภท


1. SO Copy and convert voucher PR

การคัดลอก “ใบสั่งขาย” ไปเป็น “ใบขอซื้อ” เพื่อช่วยในการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ตรงตาม Order ของลูกค้า และช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อบริหารจัดการ การขอซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป หรือธุรกิจผลิต ประกอบ สินค้าตาม Order เป็นต้น
2. SO Copy and convert voucher PO การคัดลอก “ใบสั่งขาย” ไปเป็น “ใบสั่งซื้อ” เพื่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายตาม Order ของลูกค้า ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าได้ อย่างรวดเร็วตรงตาม Order ของลูกค้า และช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อบริหารจัดการ การสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ ซื้อมาขายไป หรือธุรกิจผลิต ประกอบสินค้าตาม Order เป็นต้น3. INV Copy and convert voucher TR การคัดลอก “ใบแจ้งหนี้ (ขาย)” ไปเป็น “ใบย้ายสโตร์” เพื่อใช้ในกรณีลูกค้าฝากสินค้าไว้แล้วต้องการย้ายสินค้าไปเก็บ หรือรับสินค้าเข้าคลังแล้วต้องการย้ายไปเก็บที่คลังอื่น เหมาะกับการใช้ในธุรกิจขายฝาก4. INV Copy and convert voucher TR

การคัดลอก “ใบแจ้งหนี้ (ซื้อ)” ไปเป็น “ใบย้ายสโตร์” เพื่อช่วยในการโอนย้ายสินค้าไปเก็บที่คลังต่างๆ เหมาะกับธุรกิจรับ ฝากขาย ตัวอย่างเช่น • คลังฝากสินค้า กรณีผู้ซื้อสินค้า ฝากสินค้าไว้กับผู้ขาย • คลัง QC กรณีรับสินค้าเข้าคลังแล้ว แต่ต้องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการรับเข้าคลังจริง
5. DO Copy and convert voucher TR

การคัดลอก “ใบรับของ (ซื้อ)” ไปเป็น “ใบย้ายสโตร์” เพื่อช่วยในการโอนย้ายสินค้าไปเก็บที่คลังต่างๆ ตัวอย่างเช่น • คลังฝากสินค้า กรณีผู้ซื้อสินค้า ฝากสินค้าไว้กับผู้ขาย • คลัง QC หรือ คลังตรวจสอบ กรณีรับสินค้าเข้าคลังแล้ว แต่ต้องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการรับเข้าคลัง จริง6. GR Copy and convert voucher GI

การคัดลอก “ใบเบิกออก” ไปเป็น “ใบรับเข้า” ใช้กรณีเบิกออกและรับเข้าเป็นรหัสสินค้าเดียวกัน เช่น การเบิกเพื่อผลิตสินค้าเล็กๆ น้อย ๆ, เบิกสินค้าไปซ่อมภายในองค์กรแล้วมีสินค้าเหลือ หรือเบิกเพื่อปรับปรุงสินค้า ที่ชำรุดเพิ่มเติมเพื่อให้ขายได้7. CS Copy and convert voucher JX ใช้สำหรับคัดลอก “ใบขายสด” ไปเป็น “ใบปรับปรุงรายการสินค้า” ใช้ในกรณีที่เป็นสินค้า F&B (Food & Beverage) หรือการผลิตเล็กน้อย โปรแกรมจะนำเอารายการสินค้าที่เป็นสูตรการผลิต (BOM) ในใบขายสด ไปแตกเป็นรายการสินค้าลูกสูตร ระดับต่ำสุด ในใบปรับปรุงรายการสินค้า โดยสินค้าแม่สูตรจะใส่เป็นรายการสินค้ารับเข้า และสินค้าลูกสูตรเป็นรายการสินค้าเบิกออก8. INV Copy and convert voucher JX

ใช้สำหรับคัดลอก “ใบแจ้งหนี้(ขาย)” ไปเป็น “ใบปรับปรุงรายการสินค้า” ใช้ในกรณีที่เป็นสินค้า F&B (Food & Beverage) หรือการผลิตเล็กน้อย โปรแกรมจะนำเอารายการสินค้าที่เป็นสูตรการผลิต (BOM) ในใบแจ้งหนี้ (ขาย) ไปแตกเป็น รายการสินค้าลูกสูตรระดับต่ำสุด ในใบปรับปรุงรายการสินค้า โดยสินค้าแม่สูตรจะใส่เป็นรายการสินค้ารับเข้า และสินค้าลูกสูตร เป็นรายการสินค้าเบิกออก
9. QS Copy and convert voucher SO คำจำกัดความ ใช้สำหรับคัดลอก “ใบเสนอราคา (ขาย)” ไปเป็น “ใบสั่งขาย/มัดจำ (ขาย)” ซึ่งเลือกคัดลอกใบสำคัญได้ครั้งละหลาย รายการ เพิ่มความสะดวกเร็วเร็วในการทำงาน (แทนการโหลดใบสำคัญที่ละใบ) และสามารถคัดลอก “ใบเสนอราคา (ขาย)” ไปเป็น “ใบสั่งขาย/มัดจำ (ขาย)” ได้หลายครั้ง (ไม่จำกัด) โดยโปรแกรมจะแสดงราคา, ส่วนลด, ภาษี (VAT)} รหัสตัวแปร หมายเหตุ, บันทึกช่วยจำ ใน“ใบสั่งขาย/มัดจำ (ขาย)” ตามใบเสนอราคา (ขาย) ต้นทาง10. SO Copy and convert voucher SS

การคัดลอก “ใบสั่งขาย” ไปเป็น “ใบย้ายสโตร์” เพื่อทำการจองสินค้าสำเร็จรูป และจองวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น

• คลังจองสินค้า กรณีผู้ซื้อสินค้า ได้จองสินค้าไว้ล่วงหน้าหมายเหตุ : "Copy & Voucher" เป็น Feature เสริมของโปรแกรม MAC-5 Legacy ERP โดยแบ่งแยกเป็น ประเภทละ 1 Feature และการคัดลอกแต่ละใบสำคัญ จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของใบสำคัญนั้น ๆ หากท่านใดสนใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามรถติดต่อสอบถามได้ที่นี้ Phone : 02-515-0600 ต่อ 711 ถึง 723

Mobile : 085-1134-674


หากต้องการให้ให้ทางเราติดต่อกลับ

Kommentare


bottom of page