ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม "MIA (MAC Integration Application)"MIA (MAC Integration Application)

เป็นระบบเสริมของ MAC-5 และ MAC-5 Legacy ที่ จะช่วยให้การรับ-ส่งเชื่อมต่อข้อมูล กับระบบอื่นๆ ทำได้ง่ายขึ้น และทำได้ทีละกับหลาย ๆ ซอฟต์แวร์ในเวลาเดียวกันราคา MIA ขึ้นอยู่ กับจำนวนรหัส และประเภทใบสำคัญที่ต้องการทำการรับ-ส่งข้อมูลกันในรูปแบบของ Text Fileการเชื่อมต่อของระบบ MIA

  1. ใช้สําหรับ การรับเข้า - ส่งออก ข้อมูล รหัสและใบสําคัญ แบบอัตโนมัติ

  2. MIA2 เป็น Application Service ทํางานแยกจากโปรแกรม MAC-5 Legacy ERP (ปิดโปรแกรม MAC-5 Legacy แต่ MIA2 ก็ยังสามารถรันงานได้)

  3. สามารถกําหนดวันที่เริ่ มต้นในการรับ-ส่งข้อมูลได้ เช่น เริ่ มส่งข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 10/03/2020 เป็นต้นไป

  4. สามารถกําหนดระยะเวลาการรับ–ส่งข้อมูล จะได้ทุก ๆ วินาที, นาที, ชั่วโมง หรือ ทุกวัน ณ เวลา (ตามที่ระบุ)

  5. สามารถกําหนด Path การ Integration ข้อมูลได้ ว่าจะให้อ่านข้อมูลที่ Local Path หรือ FTP Path (Integrationข้อมูลผ่าน Internet)

  6. สามารถทํางานบน On-Premise หรือ On-Cloud ก็ได้


สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Phone : 02-515-0600 ต่อ 711 ถึง 723

Mobile : 085-1134-674


หากต้องการให้ให้ทางเราติดต่อกลับ


Comments


bottom of page