ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
(MRP-I)

เจาะลึกทุกรายละเอียดต้นทุนการผลิต และจัดการสินค้าแบบขั้นสูง

Data report.gif

รับรู้ต้นทุนระหว่างผลิต

  • ทบรวมไปสู่ขั้นตอนผลิตขั้นต่อ ๆ ไป พิสูจน์ต้นทุนได้ และเพิ่มค่าโสหุ้ยได้ บริหารวัตถุดิบเพื่อการผลิต กันจองสินค้าสำเร็จรูป กันสินค้าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต

อนุมัติรวดเร็ว

  • ยังช่วยเสนอว่าสามารถสั่งซื้อจาก vendor รายใดได้บ้าง เป็นการชงงานให้ฝ่ายจัดซื้ออย่างมีที่มาที่ไป ทำให้กล้าอนุมัติดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องออกเอกสารเองด้วย เพราะระบบสร้างเอกสารที่ต้องทำในขั้นตอนออกมาให้เลย

Metrics.gif
Site Stats.gif

ข้อมูลเชื่อถือได้

  • ฝ่ายคุมแผนการผลิต ฝ่ายคุมคุณภาพการส่งสินค้าสามารถบริหารงานได้จากรายงานในระบบตัวเลข ข้อมูลเชื่อถือได้ เพราะมาจากการอนุมัติเอกสารในขบวนการขอซื้อเข้าสู่แผนผลิต จนจบการผลิต

BOM

  • สามารถออกใบขอซื้อวัตถุดิบให้ตามจำนวนขาดไป โดยดูจากสูตร BOM และจำนวนที่ต้องผลิตเพิ่ม กำหนดปรับสูตร BOM ของสินค้าให้มีปริมาณ หรือวัตถุดิบที่ต่างจากแม่สูตร ตามเครื่องจักรที่จะใช้ผลิตได้

Manufacturing Process.gif
Report.gif

เพิ่มประสิทธิภาพ

  • ลดงานของฝ่ายวางแผนจัดซื้อไปอย่างมาก ดูรายงานจากที่เดียว ไม่ต้องไปเก็บตัวเลขจากหลายแหล่ง ฝ่ายขายสามารถติดตามความก้าวหน้ารายลูกค้าได้เองตลอดเวลา ลดเวลาสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพให้ ระบบงานภายในอย่างมาก

bottom of page