ติดในส่วนเปิด tag
top of page

7 คุณสมบัติหลักของระบบการเงิน ERP

การบัญชีที่แม่นยำเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท และ ERP ระบบการเงิน สามารถให้ประโยชน์แก่บริษัทได้หลายแขนง โดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามธุรกรรมทางการเงิน การรายงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ก็ใช้ระบบ ERP เพื่อจัดการกระบวนการสำคัญ เช่น การจัดซื้อ การขาย และ CRM


ในบทความนี้จะเน้นที่คุณลักษณะสำคัญ 7 อันดับระบบการจัดการทางการเงิน ERP และวิธีที่คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้บริษัทต่าง ๆ จัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเงิน ERP คืออะไร ?

โดยทั่วไป ERP ระบบการเงิน คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินแล้วสร้างรายงาน ช่วยให้สื่อสารข้อมูลทางการเงินไปยังพันธมิตรภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ผู้ขายและลูกค้า ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทำงบประมาณ และอื่น ๆ


ซอฟต์แวร์บัญชีคืออะไร ?

ซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงิน ERP มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยพื้นฐานแล้ว ERP ทางการเงินมุ่งเน้นไปที่อนาคตด้วยเครื่องมือที่เน้น การจัด ทำงบประมาณการคาดการณ์ และการวางแผน ในทางตรงกันข้ามการบัญชีเป็นศูนย์ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีต เช่น การปรับสมดุลบัญชีแยกประเภททั่วไป การรายงาน การจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการภาษี ฯลฯ


คุณสมบัติที่สำคัญของระบบการเงิน ERP

1. การติดตามผลกำไร

หน้าที่หลักของ ERP ระบบการเงิน คือ การติดตามผลกำไร เครื่องมือติดตามผลกำไรจะช่วยให้เห็นภาพจากมุมสูงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงิน การติดตามผลกำไรจะแสดงให้เห็นว่าผลกำไรที่มากขึ้นมาจากไหน และกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับการซื้อใด ๆ

ขณะเดียวกันระบบการเงิน ERP ยังสามารถช่วยบริษัทติดตามต้นทุนได้อีกด้วย ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินต้นทุนแต่ละแห่ง การดูการจัดซื้อจากด้านบน และการประเมินว่าธุรกิจใช้จ่ายเงินอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้เครื่องมือเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ เป็นแผนที่นำทางสำหรับผู้ทำธุรกิจ ให้เข้าใจการเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน


2. การจัดการบัญชีแยกประเภท

การจัดการบัญชีแยกประเภทเป็นอีกหน้าที่พื้นฐานของระบบการเงิน ERP บัญชีแยกประเภททั่วไปจะบันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดอย่างละเอียด โดยจะทำงานร่วมกับ ERP อื่น ๆ เช่น MRP การจัดการสินค้าคงคลังหรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ปกติแล้วรายการจะเข้าสู่บัญชีแยกประเภททั่วไปโดยตรง สามารถติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน บัญชีทุน รายได้และค่าใช้จ่าย

การมีข้อมูลทางการเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีจัดการได้ง่ายขึ้นและช่วยรักษาการใช้จ่ายได้ดี ทั้งนี้สามารถระบุธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการฉ้อโกงได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบจะแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้


3. บัญชีเจ้าหนี้

บัญชีเจ้าหนี้จะจัดการเงินทุนทั้งหมดที่บริษัทเป็นหนี้กับผู้ขายและเจ้าหนี้อื่น ๆ คุณลักษณะบัญชีเจ้าหนี้จะรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้ากับระบบการจัดซื้อของคุณ เพื่อให้สามารถควบคุมกระแสเงินสดได้

การดำเนินการบัญชีเจ้าหนี้อัตโนมัติจะช่วยประหยัดเงินและเวลาในเรื่องชั่วโมงการทำงาน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์ ระบบสามารถประมวลผลใบแจ้งหนี้และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ จำนวนมากระหว่างบริษัทของคุณและผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบบัญชีเจ้าหนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตนเป็นหนี้เป็นจำนวนเท่าใดและถึงกำหนดชำระเมื่อใด เพื่อป้องกันไม่ให้ชำระเงินล่าช้า


4. บัญชีลูกหนี้

บัญชีลูกหนี้ช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถจัดการเงินทุนทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ได้ โดยติดตามการชำระเงินของลูกค้าตลอดจนจัดการใบแจ้งหนี้และเงินสด

ระบบอัตโนมัติ AR ช่วยเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงินและช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เนื่องจากความง่ายในการชำระเงินทำให้องค์กรเข้าถึงได้มากขึ้น การทำธุรกรรมที่ไม่ยุ่งยากส่งผลให้ลูกค้ามีความสุขและมีโอกาสกลับมาสั่งซื้ออีกครั้ง


5. การจัดการสินทรัพย์ถาวร

โซลูชันนี้จะติดตามและจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องได้ทั้งหมดของบริษัท เช่น อุปกรณ์การผลิต คอมพิวเตอร์ รถยนต์ของบริษัท และพื้นที่สำนักงาน โดยจะคำนึงถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคา ข้อกำหนดในการปฏิบัติ และผลกระทบทางภาษี

การจัดการสินทรัพย์ช่วยให้องค์กรมองเห็นได้ดีขึ้น ในแง่ของการใช้งาน ต้นทุน และการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น การติดตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายและสร้างงบประมาณได้ หากทราบว่าอุปกรณ์มีอายุการใช้งานมากขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเร็ว ๆ นี้ คุณสามารถวางแผนการชำระเงินเหล่านั้นตามความเหมาะสมได้


6. การบริหารความเสี่ยง

ธุรกิจส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และองค์กรต้องการได้รับความคุ้มครอง เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสามารถคาดการณ์ วิเคราะห์ และจัดการภาวะวิกฤติได้

สถานการณ์เหล่านี้อาจมีตั้งแต่ปัญหาทางการเงินไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต้องจัดการด้วยโซลูชันการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความรับผิดทางกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

กฎระเบียบด้านการปฏิบัติเป็นเรื่องท้าทายในการติดตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในสถานประกอบการผลิต อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงสามารถแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีการปนเปื้อนหรือปัญหาอื่นใดในกระบวนการ จากมุมมองทางการเงิน ระบบการเงิน ERP จะคอยติดตามเงินที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงนี้จะสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีเงินสดสำรองเพียงพอสำหรับบัญชีเจ้าหนี้หากลูกค้าพลาดการชำระเงิน ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต


7. การรายงาน

การวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาการเงินขององค์กร การมองเห็นนี้ช่วยให้คาดการณ์และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัท

ในระดับพื้นฐาน การรายงานและการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรกำลังสร้างรายได้จากที่ใด แต่ระบบการเงิน ERP สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น เช่น แสดงยอดขาย ยอดขายที่คาดหวัง ค่าใช้จ่าย และองค์ประกอบทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย


ระบบการเงิน ERP เป็นโมดูลทางธุรกิจที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งช่วยให้องค์กรวางแผนกิจกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก สามารถคาดการณ์ตามข้อมูลที่เหมาะสมกับตลาดได้ นอกจากนี้ยังรักษาข้อมูลทางการเงินให้ปลอดภัยและช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลได้อย่างเคร่งครัด


สนใจระบบการเงิน ERP ติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ erp หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/


ที่มาข้อมูล: selecthub.com


コメント


bottom of page