ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ขั้นตอนพื้นฐานสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล



เพื่อที่จะก้าวนำหน้า ธุรกิจจำนวนมากกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แต่นั่นจะมีความหมายต่อธุรกิจของคุณในปี 2567 อย่างไร ? และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแผน Digital Transformation ของคุณประสบความสำเร็จ


ในบทความนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับ Digital Transformation ขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมี 7 ขั้นตอนสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมไปจนถึงการทำให้พนักงานยอมรับเทคโนโลยี ก้าวนำหน้าคู่แข่งและทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในปีต่อ ๆ ไป





การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคืออะไร?


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) หมายถึง กระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกระบวนการทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ หรือการปรับปรุง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น หรือแตกต่างออกไป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้ตั้งแต่กระบวนการอัตโนมัติ ไปจนถึงการนำซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ เช่น ERP, MRP ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีโต้ตอบกับลูกค้า


ตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือการที่ธุรกิจจำนวนมากเปลี่ยนจากระบบที่ใช้กระดาษไปสู่ระบบดิจิทัล สิ่งนี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อการทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูลหรือการจัดการเอกสาร การเปลี่ยนแปลงนี้มักนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำ ตลอดจนลดต้นทุนด้วย


เหตุใดบริษัทจึงต้องมีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เหมาะสม


ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นชัดเจน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน ธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถเพิ่มทรัพยากรที่สามารถลงทุนในด้านอื่นได้ Digital Transformation ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจเจาะตลาดใหม่และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ นำหน้าคู่แข่ง

ปัจจุบัน บริษัทอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ โควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ความกดดันด้านเวลาสู่ตลาด และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล


ต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งเป็นคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรของคุณสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล


ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่อองค์กร


ขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความหมายต่อองค์กรของคุณอย่างไร วิธีนี้จะช่วยให้จัดลำดับความสำคัญว่าพื้นที่ใดที่ต้องการความใส่ใจมากที่สุด Digital Transformation มีแง่มุมต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นไปในด้านที่จะมีผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อบริษัท ได้แก่ กลยุทธ์และความเป็นผู้นำของบริษัท เทคโนโลยี การดำเนินงาน การจัดการข้อมูล ประสบการณ์ของลูกค้า และวัฒนธรรมบริษัท


ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินความสามารถในปัจจุบัน


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ หากต้องการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คุณจะต้องประเมินแต่ละองค์ประกอบของธุรกิจ ตั้งแต่เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียไปจนถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เมื่อมีภาพที่ชัดเจนว่าจุดยืนเป็นอย่างไร คุณสามารถเริ่มวางแผนแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการประเมินรายการดังต่อไปนี้

  • กลยุทธ์และความเป็นผู้นำของบริษัท

  • เทคโนโลยี

  • การดำเนินงาน

  • การจัดการข้อมูล

  • ประสบการณ์ของลูกค้า

  • วัฒนธรรมบริษัท


ขั้นตอนที่ 3 : การลงทุนที่ถูกต้อง


Digital Transformation ขั้นตอนต่อไปหลังจากสร้างกลยุทธ์คือการได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นและดำเนินการตลอดจนรับประกันการลงทุนที่จำเป็น มีหลายวิธีในการดำเนินการดังกล่าว เช่น จัดการประชุมที่ให้ข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาได้ในระหว่างขั้นตอนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจทุกคนเห็นด้วยกับแผนก่อนที่จะดำเนินการต่อ


ขั้นตอนที่ 4 : สร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล


Digital Transformation ไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทั้งหมดหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้และสร้างแผนงานที่ครอบคลุมแทน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับความเห็นชอบในทุกระดับและรับรองว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมตามแผน อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแนวทางหากมีบางอย่างไม่ได้ผล สิ่งสำคัญคือมีความคล่องตัวและปรับตัวได้ในดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์และการดำเนินการที่เหมาะสม องค์กรจะได้รับผลลัพธ์ที่พึงพอใจ


ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบทักษะที่เหมาะสม


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะและความสามารถที่เหมาะสม อย่าลืมประเมินพนักงานปัจจุบันและระบุช่องว่างที่จำเป็นต้องเติมเต็มโดยลงทุนเรื่องฝึกอบรมหรือจ้างบุคลากรใหม่


เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความล้มเหลวในโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล สาเหตุหลักประการหนึ่งที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือการขาดทักษะ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า Digital Transformation อาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ อาจไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็น แม้ว่าการได้รับทักษะเหล่านี้จากภายในอาจเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของโครงการ หนึ่งในวิธีการทำเช่นนี้คือการร่วมมือกับผู้ให้บริการภายนอกที่สามารถช่วยฝึกอบรมพนักงานของคุณและมอบทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ เมื่อมีพันธมิตรที่เหมาะสม ธุรกิจองค์กรจะสามารถเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการขาดทักษะ และรับประกันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ


ขั้นตอนที่ 6 : เตรียมธุรกิจ


Digital Transformation ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คุณจะต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจเป้าหมายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการทำงาน โดยสื่อสารแผนและวิสัยทัศน์ว่าองค์กรต้องการนำสิ่งต่าง ๆ ไปข้างหน้าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนรู้ว่าบริษัทกำลังทำอะไรอยู่ พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการใหม่


ขั้นตอนที่ 7 : เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล


ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งหมายถึงการตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลา พร้อมสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ในขณะที่องค์กรดำเนินการตามแผน และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างช้า ๆ ในตอนแรก


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอาจเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือแนวการแข่งขัน หรืออาจขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าเหตุผลในการเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยเหตุใด แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่สามารถช่วยเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นดิจิทัลและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล : https://magenest.com/en/steps-to-digital-transformation/




ความคิดเห็น


bottom of page