ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุกสาขาธุรกิจ กลยุทธ์กว้าง ๆ นี้กำหนดแนวทางใหม่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการทุกด้าน ตั้งแต่ประสบการณ์ของลูกค้าไปจนถึงการปฏิบัติงาน บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกพยายามเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยใช้ตัวเลือกซอฟต์แวร์ดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้บริษัทรักษาความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นได้


ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทำให้ธุรกิจได้รับประโยชน์มากมาย บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ได้ดีกว่า และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูงยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในด้วยการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและข้อผิดพลาดของมนุษย์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในบทความต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่าง digital transformation และประโยชน์สูงสุดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

1. ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน


ความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัท การทำงานร่วมกันอย่างดีจะช่วยในการแก้ปัญหา ความสามารถในการปรับตัว และระดับการมีส่วนร่วม หากมีเครื่องมือและกระบวนการที่ล้าสมัยจะจำกัดโอกาสในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องท้าทาย

Digital transformation ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น แพลตฟอร์มดิจิทัลและความสามารถด้านคลาวด์ช่วยให้สมาชิกในทีมจากทุกแผนกเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม 


เทคโนโลยีดิจิทัลมักมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการสื่อสารขั้นสูง ตัวอย่าง digital transformation เช่นปฏิทินภายในระบบคลาวด์ช่วยให้สมาชิกในทีมเห็นสถานะแบบเรียลไทม์ของเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นผู้คนจึงสามารถจองการประชุมและกำหนดเวลาโดยไม่ต้องส่งอีเมล์กลับไปกลับมามากนัก กำหนดการทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกแผนกสามารถดูวันที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง และเข้าถึงบันทึกการประชุมและไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหา


2. รวบรวมข้อมูลและรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ


ประโยชน์ของ digital transformation ได้แก่ การเข้าถึงการติดตามข้อมูลขั้นสูง ตัวอย่างเช่น เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าได้ในหลายช่องทาง ด้วยเวิร์กโฟลว์แบบดั้งเดิม การรวบรวมข้อมูลประเภทนี้อาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่แยกจากกันหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ยากต่อการประเมินข้อมูลอย่างรวดเร็วหากเลย อีกทั้งระบบเดิมยังมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นประโยชน์อีกด้วย


เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ยิ่งคุณรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ของลูกค้าได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งปรับแต่งแนวทางการตลาดได้ดีขึ้นเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับประสิทธิภาพโฆษณา ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า


3. ปรับปรุงกระบวนการและการดำเนินงาน


วิธีการดิจิทัลช่วยให้คุณขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมืออัตโนมัติช่วยเร่งขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนแบบแมนนวล เช่น การป้อนข้อมูล การส่งการแจ้งเตือน และการถ่ายโอนข้อมูล ใช้เวลานาน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้งานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติจะช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าได้

  • การโอนย้ายเอกสารไปยังแผนกที่เหมาะสม

  • การตรวจสอบและการอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่คล่องตัว

  • ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

  • การอนุมัติคำขอหยุดเวลา


เทคโนโลยียังเพิ่มการเข้าถึง ซึ่งทำให้เวิร์กโฟลว์ครอบคลุมมากขึ้น สมาชิกในทีมสามารถดูเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายได้จากทุกที่หรือทุกเวลา และสามารถอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือถามคำถามได้โดยไม่มีข้อจำกัด 


4. ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์


ขั้นตอนแบบแมนนวลและระบบที่ใช้กระดาษมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะป้อนตัวเลขลงในชีตทีละรายการหรือจัดเก็บเอกสารลงในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง งานเหล่านี้อาศัยความแม่นยำของมนุษย์โดยสมบูรณ์ หมายเลขที่พิมพ์ผิดหรือเอกสารที่วางผิดที่ อาจทำให้เกิดความสับสนอย่างมากหรือนำไปสู่ข้อผิดพลาดเพิ่มเติม ด้วยการมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คุณจะลดความสามารถในการเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่าง digital transformation เช่น คุณสมบัติอัตโนมัติจะถ่ายโอนข้อมูลไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้ทันที ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดด้วยตนเอง โดยการแบ่งปันข้อมูลอัตโนมัติ ข้อมูลที่อัปเดตจะพร้อมให้สมาชิกในทีมทุกคนดูได้แบบเรียลไทม์ เป็นต้น


5. ปรับปรุงการจัดการทรัพยากร


การจัดการทรัพยากรที่ได้รับการปรับปรุงแสดงให้เห็นว่าเหตุใด digital transformation จึงมีความสำคัญ ทุกธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการดำเนินงานในแต่ละวัน ประกอบด้วยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้า ขั้นตอนการชำระเงิน ข้อมูลสมาชิกในทีม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ บริษัทต่าง ๆ ต้องจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กระจายไปตามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน การซิงค์ข้อมูลจึงทำได้ยาก ทรัพยากรยังแตกต่างกันไปตามความต้องการของแผนก ทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น


การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะรวมทรัพยากรของบริษัทไว้ในตำแหน่งส่วนกลาง ลดการทับซ้อนระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับคุณลักษณะทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่แอปพลิเคชันแต่ละรายการไปจนถึงฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ด้วยทุกสิ่งในที่เดียว คุณจึงสามารถเข้าถึงไฟล์ แบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และปรับปรุงกระแสข้อมูลและการเข้าถึงในทุกทีม ตั้งแต่การขายไปจนถึงทรัพยากรบุคคล


เมื่อได้เห็น ตัวอย่าง digital transformation และประโยชน์สูงสุดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หากต้องการเปลี่ยนผ่านระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไอที สามารถติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล: https://blog.box.com


Комментарии


bottom of page