ติดในส่วนเปิด tag
top of page

3 ตัวอย่างธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ทำ Digital Transformation

Digital Transformation หรือการแปลงเป็นดิจิทัล เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งทำในลักษณะของข้อมูล เทคโนโลยี ผู้คน และกระบวนการต่าง ๆ ให้ได้รับประสบการณ์ที่คล่องตัวและเพิ่มการสร้างมูลค่า


สงสัยกันไหมว่าทำไมธุรกิจต่าง ๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ต่อไปนี้ คือ Digital Transformation ตัวอย่างธุรกิจ ยักษ์ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ก้าวกระโดดและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาด

เหตุใดจึงต้องมีการแปลงเป็นดิจิทัล


โลกกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะความก้าวหน้าทางดิจิทัล เทคโนโลยี การตลาดหรือการศึกษา ซึ่งวิวัฒนาการเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความสามารถหลักของมนุษย์ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล และด้วยการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เราจึงต้องปรับตัวสำหรับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงกันมากขึ้น


Digital Transformation ชวนให้เราค้นหาการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสทางการตลาด ทำให้เกิดความคล่องตัว การปรับปรุงผลิตภาพ และประสิทธิภาพที่มากขึ้น


Digital Transformation ตัวอย่างธุรกิจ


1. LEGO

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ LEGO เริ่มจากกำลังจะล้มละลายในปี 2547 ปัญหาหลักคือการนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปใช้ในทางที่ผิด ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของสื่อดิจิทัลที่แยกตัวออกจากธุรกิจหลัก และประการที่สองคือการขาดการไหลเวียนของข้อมูลภายใน ต่อมา LEGO ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เทคนิค และการตลาดให้สอดคล้องกัน มีปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ดังนี้


  • ระบบใหม่สำหรับองค์กร: LEGO ได้ปรับโครงสร้างระบบ IT สำหรับองค์กรเพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งบริษัท ใช้ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรเรียลไทม์ ทำให้ทีมเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีเครื่องมือใหม่ ๆ ในการตีความข้อมูล


  • Crowdsourced Product Design: LEGO Ideas มีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงประสบการณ์ดิจิทัลกับโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างอะไรก็ได้ตามจินตนาการ มีตัวเลือกที่ไม่สิ้นสุด โดย LEGO มีความเข้าใจตลาด ทำให้รู้ว่าการออกแบบอย่างไรจะไปได้ดี และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มประชากรเป้าหมายให้เข้ากับดิจิทัลมากขึ้น


  • รูปแบบการอนุญาตในสื่อต่าง ๆ: LEGO ทำให้รูปแบบการออกใบอนุญาตแข็งแกร่งขึ้น อย่าง LEGO Movie ภาคแยกของ Batman และเกมต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท ความสำเร็จของสื่อเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานเพิ่มเติมโดยการรวมเข้ากับการนำเสนอผลิตภัณฑ์จริงเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้าทั้งหมด


2. DHL

การส่งมอบความเป็นเลิศในโลกดิจิทัล เป็นกลยุทธ์ของ DHL ที่มีในปี 2025 การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้กระตุ้นความพยายามของบริษัทในการทำให้เป็นดิจิทัล ลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในโครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลระหว่างปี 2564-2568 กรณีที่โดดเด่นที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ได้แก่


  • ศูนย์ควบคุมคุณภาพขั้นสูง (AQCC): พัสดุนับล้านถูกส่งไปทั่วโลกผ่านระบบโลจิสติกส์ มีผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน และจุดติดต่อนับแสน การลงทุนในศูนย์ควบคุมคุณภาพขั้นสูงที่ทันสมัย มีคุณสมบัติหลักคือการตีความข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เกี่ยวกับการส่งมอบ ปัญหาตามเวลาจริง และการเคลื่อนไหวของการขนส่ง เที่ยวบิน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง AQCC จะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง


  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: ใช้ระบบ MRP บริหารจัดการและวางแผนความต้องการ โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง สำหรับลูกค้าจะมีแชตบอตดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับที่อยู่ของพัสดุ การจัดส่งตามคำสั่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้วันเวลาที่ข้อมูลหรือสินค้าจะถึงมือพวกเขาได้

3. IKEA

การเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation ของอิเกียเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทต่าง ๆ หันมาสู่ดิจิทัลได้ ไม่ว่าคุณจะมีขนาดองค์กรหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงนี้คล้ายกับ LEGO โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมที่ถูกจุดประกายด้วยการเพิ่มความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี


เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบต่อทุกส่วนขององค์กร ตั้งแต่การจัดหาวัสดุ ห่วงโซ่อุปทาน คลังสินค้า ศูนย์จัดการสินค้า อีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงบริการจัดส่ง และประสบการณ์ในร้านค้า เพื่อให้ IKEA เปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีกับกลยุทธ์ ดังนี้


ลดความซับซ้อนของไอที: การประมวลผลแบบขนานและแนวทางแบบโมดูลาร์สำหรับเทคโนโลยีทำให้บริษัทสามารถลดความซับซ้อนของไอทีได้


ทำความเข้าใจกับจุดติดต่อลูกค้าทั้งหมด: ประการที่สอง IKEA ทำความเข้าใจจุดสัมผัสลูกค้าทั้งหมดและทำแผนที่ ซึ่งดิจิทัลและกายภาพสามารถรวมเข้าด้วยกัน ช่วยเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันได้


แปลงการดำเนินงานภายในและภายนอกให้เป็นดิจิทัล: และประการที่สาม การใช้ประโยชน์จาก Digital Transformation ในการดำเนินงานภายในและการเป็นหุ้นส่วนภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของบริษัท


การปรับองค์ประกอบทั้งสามนี้ให้สอดคล้องกัน ทำให้เกิดโรดแมปที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มีจุดหมายที่ชัดเจน ปัจจุบัน 80% ของการเดินทางของลูกค้าอิเกียเริ่มต้นทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถสร้างการตกแต่งภายในใหม่หรือไปที่หน้าร้านโดยใช้แอปพลิเคชัน VR และ AR ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพว่าชุดสิ่งของบางอย่างในบ้านจะมีลักษณะอย่างไร


โดย IKEA เป็น Digital Transformation ตัวอย่างธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เพราะแสดงให้เห็นว่าทุกด้านของบริษัทต้องใช้อะไรบ้างจึงจะประสบความสำเร็จในการแปลงเป็นดิจิทัล


เมื่อพูดถึงบริษัทที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไอที จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการดำเนินการ ธุรกิจของคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มเดินทางสู่ดิจิทัล ติดต่อบริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาการทำงานเพราะกระบวนการต่างๆที่เคยซ้ำซ้อนจะถูกแทนที่ด้วยเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล: yenlo.combottom of page