ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Digital Transformation คืออะไร ? ทำไมสำคัญต่อธุรกิจ

Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นกระบวนการที่บริษัทต่าง ๆ ฝังเทคโนโลยีไว้ในธุรกิจของตนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ


เส้นทางที่แตกต่างกันมากมายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการเดินทางขององค์กรแต่ละแห่งจะไม่ซ้ำ กัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจแนะนำ AI หรือการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า หรืออาจจะออกแบบระบบ ERP ใหม่ เพื่อให้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องได้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถคาดการณ์ได้อย่างตรงจุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าต้องการในอนาคต จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตรงกับความต้องการ


อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจำเป็นต้องมีกรอบความคิดใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ที่บริษัทต่าง ๆ จะได้เรียนรู้ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากบทความต่อไปนี้Digital Transformation หรือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Digital Transformation คือการรวมเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ากับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อมีส่วนร่วมในการให้บริการพนักงานและลูกค้าได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย


บ่อยครั้งขอบเขตที่กว้างขึ้น ความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและคิดค้นใหม่ในทุกด้านขององค์กร ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน ERP MRP และเวิร์คโฟลว์ไปจนถึงชุดทักษะของพนักงาน ผังองค์กรไปจนถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการนำเสนอคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีและกระบวนการดิจิทัลช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและตอบสนองต่อตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขัน


กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทำให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ


ทำไม Digital Transformation จึงสำคัญ

Digital Transformation หรือ การแปลงสังคมสู่ดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และได้รับการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระตุ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแปลงดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ


หลาย ๆ องค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนโดยการแปลงเป็นดิจิทัล เพราะการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ธุรกิจเติบโตได้ลำบาก ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ


อะไรคือตัวขับเคลื่อน Digital Transformation

ความสามารถของเทคโนโลยีในการรวบรวม สร้าง วิเคราะห์ และส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วคือตัวขับเคลื่อนหลักของ Digital Transformation ตั้งแต่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลแบบคลาวด์เทคโนโลยีมือถือ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) การประมวลผลแบบเอดจ์ และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA)


เป้าหมายของ Digital Transformation

การแปลงสู่ดิจิทัลช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจช่วยให้องค์กรดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความเร็วสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

  • เพิ่มการตอบสนองต่อคำขอของลูกค้า

  • รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อคาดการณ์และปรับแต่งผลิตภัณฑ์พร้อมบริการให้ดียิ่งขึ้น

  • ปรับปรุงการบริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ใช้งานง่ายและมีส่วนร่วมมากขึ้น


วิธีพัฒนากลยุทธ์ Digital Transformation

การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่อธิบายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบธุรกิจดิจิทัลขององค์กร


ถึงแม้ว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ ERP หรือระบบ MRP เข้ามาใช้ในธุรกิจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้มาก แต่ถ้าหากไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แก่องค์กรและลูกค้าได้อย่างไร ธุรกิจก็มักจะอยู่กับที่ ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ทุกองค์กรควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ Digital Transformation

  1. ทำความเข้าใจกับตลาดและสถานที่ขององค์กร ตลอดจนลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

  2. วิเคราะห์ว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปทางใด เพื่อให้องค์กรสามารถคาดการณ์ถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

  3. ระบุข้อเสนอคุณค่าที่มีอยู่และศักยภาพผ่านการประเมินภายในและการวิจัยภายนอก

  4. พัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรควรเป็นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

  5. สร้างแผนงานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เสนอวิธีการย้ายจากสถานะปัจจุบันไปสู่อนาคต

ส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ ผู้บริหารควรประเมินความสามารถที่มีอยู่ขององค์กรตั้งแต่ทักษะของพนักงานไปจนถึงอุปกรณ์ไอทีที่มีอยู่ โดยระบุว่าความสามารถเพิ่มเติมที่จำเป็นและวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถเหล่านั้น โดยผู้นำองค์กรจะต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ ตลอดจนเทคนิคใหม่ ๆ


สนใจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ติดต่อ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล: techtarget.com


Comments


bottom of page