ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ERP โปรแกรมวางแผนแบบบูรณาการสำหรับองค์กร

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ระบบแบบบูรณาการอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใด ERP จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของตน แต่เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาเครื่องมือใด ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สำหรับหลาย ๆ องค์กรสามารถทำได้ผ่านการใช้ระบบ ERP


ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP สร้างมาตรฐาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรวมกระบวนการในฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยในบทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ERP โปรแกรมวางแผนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานสำหรับองค์กร

คำจำกัดความของ ERP


การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) คือระบบของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่จัดการกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานในแต่ละวัน ทั้งในด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ การจัดจำหน่าย ห่วงโซ่อุปทาน และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่ง ERP โปรแกรมวางแผนนี้ เป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ เนื่องจากจะรวมกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจไว้ในระบบเดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนทรัพยากร โดยทั่วไปแล้ว


เดิมที ERP ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทผู้ผลิต แต่หลังจากนั้นได้ขยายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งแต่ละประเภทสามารถมีลักษณะเฉพาะของตัวเองได้


ประโยชน์ของระบบ ERP


ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรได้หลายวิธี ด้วยการรวมข้อมูลทางการเงินไว้ในระบบเดียว นอกจากนี้ยังผสานรวมการจัดการคำสั่งซื้อ ทำให้การรับคำสั่งซื้อ การผลิต สินค้าคงคลัง การบัญชี และการจัดจำหน่ายเป็นกระบวนการที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาด


ระบบ ERP ส่วนใหญ่ยังมีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นเครื่องมือในการติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จึงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างมาตรฐานและทำให้กระบวนการผลิตและการสนับสนุนเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งหน่วยธุรกิจขององค์กร


ระบบ ERP ยังสามารถจัดเตรียมแพลตฟอร์ม HR ที่ได้มาตรฐานสำหรับการรายงานเวลา การติดตามค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม และเพิ่มความสามารถขององค์กรให้มากขึ้น ด้วยการยื่นรายงานการปฏิบัติที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเงิน ทรัพยากรบุคคล และห่วงโซ่อุปทาน


คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ ERP


ขนาด ขอบเขต และการทำงานของระบบ ERP นั้นแตกต่างกันอย่างมาก แต่ ERP โปรแกรมวางแผนส่วนใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. การผสานรวมทั่วทั้งองค์กร กระบวนการทางธุรกิจถูกรวมเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบทั่วทั้งแผนกและหน่วยธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อใหม่จะเริ่มการตรวจสอบเครดิตโดยอัตโนมัติ สอบถามความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และอัปเดตกำหนดการจัดจำหน่าย เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะมีการส่งใบแจ้งหนี้

 2. การดำเนินการ ตามเวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริง เนื่องจากกระบวนการในตัวอย่างข้างต้นเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ปัญหาจึงได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ขายมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขสถานการณ์

 3. ฐานข้อมูลทั่วไปทำให้สามารถกำหนดข้อมูลสำหรับองค์กรทุกแผนก โดยใช้คำจำกัดความเดียวกัน ระบบ ERP บางระบบแยกฐานข้อมูลทางกายภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ


ประเภทของการปรับใช้ ERP


ระบบ ERP มีอยู่สามประเภทหลัก ๆ ที่พบมากที่สุด ได้แก่ on-premise ERP, cloud ERP และ hybrid ERP


 • ซอฟต์แวร์ ERP แบบติดตั้ง ภายในองค์กรจะถูกนำไปใช้งานนอกสถานที่และบำรุงรักษาในพื้นที่สำนักงานโดยโฮสต์บนคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเองเพื่อการควบคุม การสนับสนุน และการเป็นเจ้าของระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์เมื่อนำมาใช้งาน

 • ซอฟต์แวร์ ERP บนคลาวด์ เป็นโซลูชันบนเว็บหรือที่เรียกว่า Software as a Service (SaaS) ซึ่งองค์กรสามารถเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยปกติจะผ่านการสมัครสมาชิก ซึ่งการอัปเดต การฝึกอบรม และการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นจะสนับสนุนโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

 • ซอฟต์แวร์ ERP แบบ ไฮบริด หมายถึงการนำโซลูชันระบบ ERP ที่ทำงานบนคลาวด์และในสถานที่มาใช้งานร่วมกัน การรวมกันของบริการโฮสติ้งและการปรับใช้จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ โมเดลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ ERP มีความยืดหยุ่นในการโยกย้ายระหว่างโมเดลการจัดส่ง


องค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP


ซอฟต์แวร์ ERP สามารถใช้ได้เกือบทุกองค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการข้อมูลระหว่างแผนกภายในและภายนอก ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันในการจัดการโครงการ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และจัดการกับความซับซ้อนพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ


เนื่องจากระบบ ERP เป็นโปรแกรมวางแผนแบบบูรณาการ จึงมีโซลูชันด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรองรับอุตสาหกรรมเฉพาะที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

 • การผลิต

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและส่วนประกอบ

 • การก่อสร้าง

 • อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี

 • ยานยนต์

 • การบินและอวกาศ

 • การดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์

 • ธุรกิจการเกษตร เกษตรกรรม

 • อาหารและเครื่องดื่ม

 • การดูแลสุขภาพและบริการ

 • เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค และการค้าปลีก

สนใจระบบ ERP สามารถติดต่อปรึกษา ติดต่อ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ erp หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาการทำงานเพราะกระบวนการต่างๆที่เคยซ้ำซ้อนจะถูกแทนที่ด้วยเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ mac5legacy.com


ที่มาข้อมูล: cio.com

Comments


bottom of page