ติดในส่วนเปิด tag
top of page

การวางแผนความต้องการวัสดุ MRP คืออะไร?

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่มาพร้อมกับการวางแผนการผลิตคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวัสดุเพียงพอสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ หากไม่มีการขนส่งวัตถุดิบอย่างเพียงพอ อาจพบกับความยุ่งยากภายในการผลิต หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง


อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ปัญหาคืออย่าเก็บวัสดุคงคลังจำนวนมากไว้ในมือ เพราะการเก็บไว้ในคลังสินค้าอาจเสียเงินโดยไม่จำเป็น ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดการคำสั่งซื้อและวัสดุของตนได้โดยมีกลยุทธ์การวางแผนวัสดุที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น แล้ว MRP คืออะไร ทำไมจึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และทำกำไรจากการดำเนินการผลิตได้
MRP คืออะไร?


MRP คือ เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร ที่จะช่วยให้ธุรกิจ ซึ่งโดยหลักเป็นผู้ผลิตตามผลิตภัณฑ์ เข้าใจข้อกำหนดของสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ระบบ MRP ที่เป็นส่วนย่อยของระบบการจัดการซัพพลายเชน เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรงเวลาและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด


MRP ทำงานอย่างไร?


MRP ช่วยเร่งกระบวนการผลิตโดยกำหนดว่าวัสดุ ส่วนประกอบ และส่วนประกอบย่อยใดที่จำเป็น และเมื่อใดที่จะประกอบสินค้าสำเร็จรูป โดยอิงจากอุปสงค์และรายการวัสดุ (BOM) ทำได้ตั้งคำถามหลักสามข้อ คือ ต้องการวัสดุอะไร จำนวนเท่าใด และเมื่อใด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในตารางการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


เหตุใด MRP จึงมีความสำคัญ


MRP ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นความต้องการสินค้าคงคลังที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและกำหนดการผลิต หากไม่มีข้อมูลเชิงลึกนี้ บริษัทต่าง ๆ จะมีการมองเห็นและการตอบสนองที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่

  • การสั่งซื้อสินค้าคงคลังมากเกินไป ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและผูกเงินสดไว้ในค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังที่สามารถนำไปใช้ที่อื่นก่อนได้

  • ไม่ทันต่อความต้องการเนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้ขายไม่ได้ ถูกยกเลิกสัญญา และสินค้าหมดสต๊อก

  • การหยุดชะงักในวงจรการผลิต การประกอบชิ้นส่วนย่อยล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและผลผลิตลดลง

บริษัทผู้ผลิตจำนวนมากพึ่งพา MRP ในฐานะระบบการวางแผนการจัดหาเพื่อวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดตารางเวลา และการผลิต นอกจากนี้ MRP ยังเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่การค้าปลีกไปจนถึงร้านอาหาร เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน


ขั้นตอนและกระบวนการ MRP

กระบวนการ MRP สามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนหลัก


1. การระบุความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการ


ขั้นตอนแรกของกระบวนการ MRP คือการระบุความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามนั้น เริ่มต้นด้วยการป้อนคำสั่งซื้อของลูกค้าและคาดการณ์การขาย จากนั้น MRP จะแยกความต้องการออกเป็นส่วนประกอบแต่ละรายการและวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่พิจารณาส่วนประกอบย่อยที่จำเป็น


2. ตรวจสอบสินค้าคงคลังและจัดสรรทรัพยากร


การใช้ MRP เพื่อตรวจสอบความต้องการเทียบกับสินค้าคงคลังและการจัดสรรทรัพยากรนั้น คุณสามารถดูได้ทั้งรายการที่มีในสต็อกและเช็กตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณมีสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นสถานะของสินค้า ทั้งที่ยังไม่อยู่ในคลังสินค้าหรืออยู่ระหว่างการขนส่งหรืออยู่ในใบสั่ง จากนั้น MRP จะย้ายสินค้าคงคลังไปยังสถานที่ที่เหมาะสมและแจ้งคำแนะนำในการสั่งซื้อใหม่


3. การจัดตารางการผลิต


เมื่อใช้ตารางการผลิตหลัก ระบบจะกำหนดระยะเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของแต่ละบิลด์ให้เสร็จ และระบุเวลา เพื่อให้การผลิตสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ชักช้า

นอกจากนี้ตารางการผลิตยังระบุว่าเครื่องจักรและเวิร์กสเตชันใดที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอน จากนั้นจะสร้างใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ และใบสั่งโอนย้ายที่เหมาะสม แล้วจัดกำหนดการให้สอดคล้องกัน


4. ระบุปัญหาและให้คำแนะนำ


เนื่องจาก MRP เชื่อมโยงวัตถุดิบเข้ากับใบสั่งงานและใบสั่งงานของลูกค้า จึงสามารถแจ้งเตือนทีมของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อรายการเกิดความล่าช้าและให้คำแนะนำสำหรับใบสั่งที่มีอยู่ สร้างสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จสมบูรณ์


ประโยชน์ของ MRP


ระบบ MRP ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดตารางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุต่าง ๆ ดำเนินการผ่านใบสั่งงานอย่างรวดเร็ว และช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตรงเวลา

  • รักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำ

  • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้วยการวางแผนวัสดุ

  • ตรวจสอบการใช้กำลังการผลิต

  • ติดตามสินค้าคงคลังทุกชิ้นที่เข้าและออกอย่างละเอียด

  • ลดต้นทุนคลังสินค้าสินค้า

  • กำหนดการจัดส่งและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

สนใจติดต่อ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล: netsuite.com


Comments


bottom of page