ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ERP ที่เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เปิดกว้าง รองรับการเติบโต

ทำงานผ่านระบบ Cloud จัดการเอกสารธุรกิจได้ง่าย รายงานผลได้ทันที

MAC-5 Legacy ERP

ERP ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ต้นทุน มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดี

ประหยัดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างก้าวกระโดด​

MAC-5 LEGACY ERP

2022 M5L template color-13.png
MAC-5 Legacy ERP