ติดในส่วนเปิด tag
top of page
Page Digital Transformation-01.jpg

BECOME OUR
PARTNER
WITH MAC-5 LEGACY !

ร่วมเป็นพันธมิตร หรือตัวแทนการขาย
และมาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบัญชี ERP ของคนไทยที่ดีที่สุด

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
Human Resource Management

Logo-empeo-300x75.png

Empeo

ผู้นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ด้วยฟังก์ชั่นหลากหลาย สามารถจัดการงาน HR อย่างมืออาชีพ เสริมรากฐานด้านบุคคล เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

230320 iworks-logo.png

iWORKS Co., LTD. (SMART HRM)

ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เข้าใจระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ระบบที่ลดภาระงานของ HR อย่างแท้จริง ช่วยตรวจสอบและจัดการงานอย่างละเอียดรอบคอบทุกฟังก์ชั่น SMART HRMS ซอฟต์แวร์ที่เข้าใจคุณ

bottom of page