ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Support As You Go
บริการหลังการขาย

เราเลือกใช้ระบบ CRM, Project Management ในการบริหารงานขายและงานบริการทั้งหมดโดยออกแบบวิธีคำนวณราคาค่าบริการที่ย่อมเยาขึ้น ราคาถูกลงและโปร่งใสยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณงานบริการที่ได้ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลประจำบัญชีและมีช่องทางที่หลากหลายให้เลือกเข้าถึงงานบริการตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

beautiful-smiling-young-entrepreneur-bus
Service 24_7.gif

บริการจากผู้ให้บริการส่วนกลาง

เป็นบริการที่ท่านสามารถใช้ได้ภายในวงรอบการใช้งาน 1 ปีโดยมีขอบเขตและข้อจำกัดในการให้บริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ และตามยอดเงินที่ชำระในปีนั้น งานบริการส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ช่องทาง Customer Portal
- ช่องทางรีโมท หรือช่วยเหลือทางไกลไปที่หน้างานของท่าน
- ช่องทางอีเมลและทิกเก็ต support@doublepine.co.th
- ช่องทางแชททางหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คเพจ
- ช่องทางโทรศัพท์

ศูนย์ความรู้และขั้นตอนการใช้งาน

การเข้าถึงแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการขึ้นระบบงานด้วยตนเอง

Office work.gif
Webinar.gif

สิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สอบรมการใช้งาน

การเรียนสดทางออนไลน์ ซึ่งจำนวนที่นั่งที่ท่านได้รับ จะแตกต่างกันตามแพ็กเกจหรือเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใช้ ท่านจะได้รับการแนะนำเรื่องตารางการอบรมประจำเดือน และหลักสูตรอบรมที่ควรเข้าร่วมตามลำดับอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการจองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม

ข้อเสนอการบริการ

การแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเฉพาะกรณีงานของท่าน หรืองานอันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เป็นปัญหาของท่าน เป็นต้น โดยเราจะจัดทำข้อเสนอการบริการให้แก่ท่านเป็นกรณี ๆ ไป

Online consulting.gif
bottom of page