ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ระบบ ERP การผลิตเพื่อการส่งออก

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจต้องการขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศอื่น หรืออาจต้องการวัสดุจากที่หนึ่งเพื่อผลิตอย่างอื่น แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดใดหรือประเภทใดก็ตาม ระบบ ERP การผลิตสามารถช่วยได้


เนื่องจากมีบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าจำนวนมากขึ้น และเราค้นพบว่าระบบอัจฉริยะอย่างระบบ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการนำเข้าหรือส่งออกแบบเดิม ๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาไปท่องโลกอันน่าทึ่งของระบบ ERP ว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก

ระบบ ERP คืออะไร?


ระบบ ERP หรือ การวางแผนทรัพยากรองค์กร คือระบบไอทีที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การวางแผนและการจัดการทรัพยากรของบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการผลิตและคลังสินค้า ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดภายในและภายนอกบริษัท ระบบ ERP ทำงานบนพื้นฐานฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบอื่น ๆ ภายในบริษัทได้อย่างง่ายดาย 


ประโยชน์ที่สำคัญของระบบ ERP 


หัวใจหลักของระบบ ERP การผลิตสำหรับผู้ส่งออกมอบคุณประโยชน์อันล้ำค่ามากมาย ช่วยให้ผู้ส่งออกเจริญเติบโตในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปนี้เป็นประโยชน์สำคัญหลายประการที่คุณต้องรู้


1. การติดตามต้นทุน


ระบบ ERP ช่วยติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประกอบด้วย อากร ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย การจัดเก็บ ท่าเรือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ทำให้บริษัทสามารถรับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนสำหรับกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองได้


2. การจัดการสินค้าคงคลัง


การจัดการสินค้าคงคลังได้รับการออกแบบมาเพื่อบันทึกและจัดการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทผลิต ซื้อ จัดเก็บ หรือขาย คุณประโยชน์ข้อนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และช่วยให้มั่นใจว่าระดับสต็อกที่เหมาะสมจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังทั้งหมดของบริษัท เริ่มจากประวัติการใช้งาน สถานะการจัดส่ง และความคืบหน้าสำคัญอื่น ๆ ดังนั้นการใช้งานระบบ ERP การผลิตในธุรกิจส่งออกทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ง่ายขึ้น


3. การจัดการคำสั่งซื้อ


ประโยชน์เรื่องการจัดการคำสั่งซื้อช่วยเพิ่มการประมวลผลคำสั่งซื้อสำรับผู้ค้าได้อย่างมาก โดยอำนวยความสะดวกในการจับภาพ ติดตาม และปฏิบัติตามคำสั่งซื้อที่มาจากช่องทางการขายต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อ


ระบบ ERP ช่วยสร้างกำหนดการจัดส่งหรือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังสร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อโดยรวม ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าของตนได้อย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ หลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดหรือการละเมิดใดข้อกำหนดต่าง ๆ 


4. การบัญชี 


การบัญชีที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบันทึกผลกำไรและขาดทุนที่แม่นยำ ซึ่งช่วย ให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับปรุงการจัดการทางการเงินและกระแสเงินสดโดยรวม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ (AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR) ซึ่งร่วมกันอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์รายละเอียดของธุรกรรมทางการเงิน


หนึ่งในคุณประโยชน์ที่โดดเด่นของระบบ ERP คือการรวมการบัญชีหลายสกุลเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วย ในการบันทึกผลกำไรและหนี้สินในสกุลเงินหลัก แม้ว่าหลังจากการแปลงจากสกุลเงินธุรกรรมต่าง ๆ แล้วก็ตาม ความสามารถนี้พิสูจน์ได้ว่าล้ำค่าสำหรับธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศหรือดำเนินงานในตลาดที่หลากหลายด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน


5. กระบวนการศุลกากรอัตโนมัติ


กระบวนการทางศุลกากรแบบอัตโนมัติปฏิวัติความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศโดยการปรับปรุงขั้นตอนศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการส่งเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบที่ล้ำสมัยนี้รับประกันการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรัฐบาลอย่างเข้มงวด รับรองการปฏิบัติตามอย่างราบ

รื่น นอกจากนี้ยังรวบรวมอากรและภาษีที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิงตามอัตราศุลกากรและรหัสภาษีของประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน 


6. ใบสั่งซื้อ


ใบสั่งซื้อทำหน้าที่เป็นเอกสารทางการเงินที่สำคัญที่ออกให้กับผู้จัดจำหน่ายในระหว่างการจัดซื้อจัดหา

วัสดุหรือบริการ เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และราคา เพื่อให้มั่นใจว่ามีบันทึกธุรกรรมการจัดซื้อที่ชัดเจนและครอบคลุม

เอกสารเหล่านี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับธุรกรรม ความชัดเจนระดับนี้ไม่เพียงแต่ช่วยหลีกเสี่ยงความเข้าใจผิด แต่ยังทำหน้าที่เป็นการคุ้มครองทางกฎหมายและทางการเงินสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


7. เครื่องมือการจัดการสินค้า


เครื่องมือการจัดการคลังสินค้าช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้ามีชุดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงาน ควบคุมระดับสต็อกได้อย่างแม่นยำ จัดการตารางแรงงาน สร้างใบแจ้งหนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมผ่านรายงาน และอำนวยความสะดวกในการประสานงานที่ราบรื่นกับการขนส่งเนื่องจากระบบ ERP สามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทส่วนใหญ่ที่จัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออกจึงนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระแสเงินสด และตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะขายผลิตภัณฑ์ใด 


ติดต่อ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com


ที่มาข้อมูล: https://www.hashmicro.com


Comments


bottom of page