ติดในส่วนเปิด tag
top of page

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกับการใช้ทรัพยากรดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับหลายองค์กร และด้วยนวัตกรรมล่าสุดในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวเพิ่มเติม แต่โชคดีที่การใช้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับความคิดริเริ่มทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง การใช้ทรัพยากร และสรุปแผนงานการดำเนินงานที่สมจริงเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จ 


ในบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกับการใช้ทรัพยากรดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ 

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกับการใช้ทรัพยากรดิจิทัลคืออะไร ?

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นกลยุทธ์ที่มีการวางแผนอย่างดีในการ ยกระดับองค์กรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายส่วนใหญ่มักเป็นการสร้างสายธุรกิจใหม่หรือรูปแบบธุรกิจใหม่สำหรับสายธุรกิจที่มีอยู่ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังช่วยให้บริษัทเปลี่ยนจากกระบวนการอนาลอค ที่ใช้เวลานานไปสู่กระบวนการ ดิจิทัลที่รวดเร็วปานสายฟ้า ตั้งแต่การขาย การตลาดไปจนถึงโลจิสติกส์และการใช้ทรัพยากรบุคคล ทุกส่วนขององค์กรจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและเห็นว่ากระบวนการต่าง ๆ ดีขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการทำงาน

การใช้ทรัพยากรดิจิทัล คือ เครื่องมือที่ใช้เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาสู่ธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนโซลูชันบนคลาวด์


การใช้ทรัพยากรดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ

การนำธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จนั้น คุณจะต้องมีการใช้ทรัพยากรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้อง ดังนี้ 


1. เครื่องจักรดิจิทัล

เครื่องจักรดิจิทัล คือ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อนำเสนอการทำงานของพนักงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะ ช่วยขจัดปัญหา


คอขวดในระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถดำเนินงานแบบคนเดียวได้ด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องจักรดิจิทัล นอกจากนี้ยังสามารถลดการพึ่งพาการจ้างพนักงานหรือจ้างบุคคลภายนอกในกระบวนการ ขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพนักงานด้วย 


2. ระบบดิจิทัล

ระบบดิจิทัลรวมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการผสานรวมที่ก่อตัวเป็นเครือข่าย ช่วยสร้างระบบที่เชื่อมต่อกัน สามารถใช้เชื่อมต่อทุกด้านของกระบวนการทางธุรกิจได้ ตัวอย่างของระบบธุรกิจคือระบบการจัดการกลุ่มยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อติดตามคนขับ รถบรรทุก 

การขนส่ง ข้อมูลลูกค้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการใช้งานในแต่ละวัน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


3. แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นรากฐานสำหรับการสร้างกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ ช่วยเชื่อมต่อเครื่องมือ ทีม ข้อมูล และกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คือช่วยให้คุณสามารถรวบรวม ประมวลผล  และจัดการข้อมูลในวงกว้างได้ สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสร้างกระบวนการทางธุรกิจและแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้น

 

Platforms as a service (บริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์) กลายเป็นหนึ่งในการใช้ทรัพยากรดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องลงทุนในการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา


4. บริการขั้นสูงที่ได้รับการปรับปรุงแบบดิจิทัล

บริการขั้นสูงที่ปรับปรุงด้วยระบบดิจิทัล (DEAS) มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว การเพิ่ม DEAS ให้กับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยคาดการณ์ปัญหาการบำรุงรักษา และลดการเกิดความเสียหายและการหยุดทำงานได้ โดยแจ้งผู้ปฏิบัติงานเมื่อส่วนประกอบในระบบจำเป็นต้องเปลี่ยน


นอกจากนี้ DEAS ยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในวิธีดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน DEAS อนุญาตให้มีรูปแบบการจ่ายตามการใช้งานหรือให้ลูกค้าชำระเงินสำหรับผลลัพธ์เฉพาะ สิ่งนี้จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ลูกค้าใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุค Digital Transformation


5. ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ธุรกิจบางประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและการผลิต มีการดำเนินงานหลายร้อยหรือหลายพันกระบวน ส่งผลให้สิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องยาก และนี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จะเข้ามาช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงาน


ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจและระบุโอกาสในการปรับให้เหมาะสมกับการเติบโตได้ดียิ่งขึ้น


แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นจุดสำคัญที่น่าสนใจสำหรับหลายองค์กร อนาคตต้องการการผสมผสานของการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการใช้ทรัพยากร เพื่อรับมือกับดิจิทัลที่พัฒนาท้าทายอยู่ตลอดเวลา


เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนภายในองค์กรของคุณ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลแล้วหรือยัง ? ติดต่อ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด เราให้บริการเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร ช่วยพลิกโฉมการทำงานแบบเดิม ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ Technology มาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ MRP เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการเข้าถึงช่องทางรายได้ใหม่ ๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mac5legacy.com/digitaltransformation


ที่มาข้อมูล : https://www.itransform.co


Comentários


bottom of page